Jeden a půl století ve službě bližním

15.02.2023

Prvním ohlašovatelem požárů v Bohdalově, býval už od středověku ponocný. Často to byl vysloužilý voják, který měl za úkol, mimo jiné, též sledovat, zda v noci někde nehrozí nebezpečný oheň. Nejrůznější zákony k zabezpečení ochrany před požáry vyhlašoval často přímo panovník. Od roku 1603 se doporučovalo stavět všechna stavení podle možnosti "od kamene a hlíny" a v roce 1751 vyhlásila císařovna Marie Terezie patent, kterým se vydával "Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského", Byla zde zdůrazněna sousedská pomoc mezi vesnicemi a městy. Po roce 1866, kdy padl Bachův absolustický režim, se začaly na území Čech, Moravy a Slezska zakládat první hasičské spolky. Na Moravě vznikl první sbor v roce 1868 ve Velkém Meziříčí a o rok později v Třebíči.

Založení požárního sboru v Bohdalově, ke kterému došlo několik málo roků poté, úzce souvisí s největší katastrofou, která kdy Bohdalov v novodobé historii postihla. Požár, který vypukl 7. července roku 1872 byl zapříčiněn, jak tomu často bývá obyčejnou lidskou nedbalostí. Kronikář zaznamenal vyprávění pamětníků. I po sto padesáti letech nás zaujme svoji bezprostředností a otevřeností. Pan Vašíček vypůjčoval si peníze od pana Štikara a pan Běhal byl svědkem. Večer šli do hospody zapít smlouvu. Všichni byli občané bohabojní a šetrní. Pili jenom něco piva a jedli salám. Před půlnocí se rozešli domů. Pan Běhal měl za stodolou složenou úrodu a bál se, že mu ji rozkradou. Nemohl však najít ve stodole dvířka a tak si škrtl sirkou. Hlavička sirky odlétla do sena a neštěstí bylo hotovo. Při požáru vyhořel celý Bohdalov. Za oběť padlo ve dvou hodinách 82 domů včetně kostela, školy, fary a obecní radnice Ušetřeno zůstalo jenom několik stavení na horním a dolním konci, kam již oheň neměl sílu zaletět. Bylo popáleno několik žen a dětí a jedna žena následkům utrpěných zranění podlehla. Postižení lidé nalezli útulek v zachráněném Heimrichově mlýně u Horního rybníka. Na základě tohoto strašného požáru bylo zahájeno jednání ve věci založení hasičského sboru, ke kterému došlo v roce 1873. Iniciátorem založení sboru byl syn mlynáře Heimricha, Jan Nepomuk Heimrich, který se stal ve věku pouhých dvaceti let prvním náčelníkem a velitelem bohdalovského hasičstva. Tuto funkci pak zastával dlouhých 33 roků až do roku 1907. Význam založení hasičského sboru byl nezpochybnitelný, což se projevilo i při další velké pohromě pro obec Bohdalov. Tou se stal 3. září 1895 požár založený tentokrát dětmi. Za oběť požáru padlo 33 domů i s kostelem. Rozšíření ohně napomohl velký vítr. Postižení ale nezůstali bez pomoci. Peněžitá pomoc s příspěvkem od vyšších úřadů činila tehdy 2000 zlatých. V r. 1924 zachvátil " červený kohout " dům č. p. 7 a rozšířil se na 7 dalších stavení a hospodářské budovy. K požáru s tragickými následky došlo v roce 1925. Při ohni bylo zraněno padající zdi několik hasičů, mezi nimi také Jiljí Mokrý, který zranění podlehl ve věku 23 let. V roce 1926 vyhořelo 6 domů. V roce 1934 vzplály 3 požáry. Shořela stodola a kolna u Koudelů, vyhořely sklepy u Heimrichů a třetí požár zničil 18 domovních stavení v dolním konci městečka. V 50. letech se začal klást větší důraz na preventivní protipožární činnost a začaly se provádět kontroly ve všech rodinných domcích v obci. Pravděpodobně také díky tomu přišel další vážný požár až po několika desetiletích, v zimních měsících roku 1971. Při velkém mrazu až -25 stupňů Celsia zamrzaly stříkačky a došlo tak k rozšíření menšího požáru na 3 obytné domy a hospodářské budovy v centru obce. Uvedené příklady z historie dokladují potřebnost a vážnost, kterou si hasiči v našem městečku za svou dlouhou, sto padesát let trvající historii a pomoc bližním zasloužili a nadále také zaslouží. Věříme, že jejich významné výročí společně s nimi v letošním roce oslaví celý Bohdalov.

Další informace o novodobé historii Sboru dobrovolných hasičů Bohdalov najdou zájemci na pečlivě zpracovaných internetových stránkách www. https://www.hasici-bohdalov.cz/