Naše škola

Je historickou tradicí, že na každém konci školního roku oznámí pan či paní učitelka stejnou větu. " Zítra příjde do školy pan fotograf". Děti se na zítřek lépe ustrojí , pan fotograf si je srovná do řady, nebo podle velikosti a pozor děti, vyletí ptáček. Fotky se doma podle ročníků řadí do alba a stejně tak po jednotlivých generacích. Při...

V roce 1960 si dali učni v Závodním učilišti Zetor Brno závazek vyrobit malý, plně funkční traktor určený pro základní školy. První traktory byly určeny pro vítěze soutěže o nejlepší vypěstovanou kukuřici.

Vzdělávání žáků v českých zemích prošlo dlouhým vývojem. V polovině 18. století bylo školství v poměrně neutěšeném stavu. Výraznou změnou bylo přijetí Všeobecného školního řádu v roce 1774 za vlády Marie Terezie, který zavedl docházku do škol, povinná ale tehdy ještě nebyla. Situace se změnila až před 150 lety, 14. května 1869, kdy byl přijat...

Nejstarší dochované zprávy o škole v Bohdalově pocházejí z konce 16. století. Tehdejší nekatolický farář žádal o povolení ke koupi školní budovy. Z toho lze usuzovat, že škola byla zřízena při místní faře a že zde existovala již v 16. století. Po vydání školského zákona a zavedení povinné školní docházky se v r. 1774 hovoří o škole v Bohdalově jako...

Na jaře roku 1947 se na střeše budovy obecné školy, z ničehož nic, usadil párek čápů. Hnízdo si začal budovat na nepoužívaném komíně na kraji střechy vedle záložny. Školní mládež nadšeně pozorovala, jak se v hnízdě vylíhla dvě mláďata a jak je rodičové krmí přímo do zobáků. V polovině června však došlo k ptačí tragédii. Při pracovním vyučování...

Tento krkolomný název v překladu znamená Zemědělská národně vzdělávací škola. Tento druh školy byl do vzdělávacího systému zařazen ve třicátých letech minulého století a následně obecně rozšířen v období okupace. Měl doplňovat výuku žáků, kteří ukončili základní školu a nechtěli pokračovat na vyšším tzv. měšťanském stupni. Vyučování probíhalo...

S velkým zaujetím jsem se až dosud zabýval příběhy a kapitolami Bohdalova z přelomu předcházejících století, z doby mezi oběma světovými válkami a krátce po té druhé. Kronika, kterou psali tehdejší řídící učitelé je stále zdrojem velkého množství drobných příběhů i obrazů. Dějiny městečka byly často popisovány v osobní rovině a v názorech kronikářů...

1. září 1946 bylo završeno mnohaleté úsilí vedení obce o zřízení vyššího měšťanského stupně základní školy. Po řadě pokusů, které neuspěly již ve třicátých letech, na vině byla neochota okolních obcí podílet se na nákladech, byla přestavěna budova dřívější radnice a hostince a škola uvedena do provozu. Zásluhu na zřízení měšťanské školy měli...

1. září 1946 bylo završeno mnohaleté úsilí vedení obce o zřízení vyššího měšťanského stupně základní školy. Po řadě pokusů, které neuspěly již ve třicátých letech, na vině byla neochota okolních obcí podílet se na nákladech, byla přestavěna budova dřívější radnice a hostince a škola uvedena do provozu. Zásluhu na zřízení měšťanské školy měli...

Nejstarší dochované zprávy o škole v Bohdalově pocházejí z konce 16. století. Tehdejší nekatolický farář žádal o povolení ke koupi školní budovy. Z toho lze usuzovat, že škola byla zřízena při místní faře a že zde existovala již v 16. století. Po vydání školského zákona a zavedení povinné školní docházky se v r. 1774 hovoří o škole v Bohdalově jako...