Staré pověsti a příběhy

V časech dávno před pandemií jsem přišel na nápad, posbírat pověsti z Bohdalovska a dát jim literární podobu. Při jedné z nedělních procházek jsme tehdy s přáteli došli na otevřené místo na kraji lesa pod kopcem Blažkov a já jsem jim docela dramaticky a s úspěchem, přednesl upravenou pověst o tamní loupežnické hospodě. Když jsem dokázal předvést...

Tuto kapitolu můžeme vedle několika zmínek v kronikách připsat především údajům z práce historika Jaroslava Sadílka. Z jeho pramenů víme, že první písemná zmínka o Bohdalově pochází z roku 1349. O několik desítek později jsou datovány první písemné zmínky o Chroustově - 1365 a Rudolci - 1369. Kyjov se pak objevuje v záznamech v roce 1407. Časové...

Hodinu cesty od Bohdalova na hranicích Českomoravských zdvíhá se zalesněný vrch Blažkov, 693 m vysoký. V hlubokých lesích kolem něho skrývala se hospoda. Stála při lesní cestě, kudy musel každý projíti. Zasmušilá krčma nepůsobila pěkným dojmem a lidé se jí v noci vyhýbali. I hospodský, který málo vycházel, vzbuzoval nedůvěru v lidech i ve...

Z Bohdalova na dohled můžete vidět kopec nazývaný od nepaměti Babou. Leží v sousedství vesnice Chroustov. Od nás tam dojdete tak za tři čtvrtě hodiny. Z vrchu Baby pak uvidíte směrem na jihovýchod další významný vrchol. Tvoří ho Dědkova hora. Z Chroustova k ní dojdete za další hodinu přes Kyjov a Milíkov. Stranou pak zůstane větší vesnice Netín.

Vyprávělo se, že za třicetileté vojny táhly krajem švédská vojska. Jeden oddíl zůstal stát v lesích nad Bohalovem. Večer tam hořely ohně a nad ránem přijeli dva vojáci do městečka a hledali faráře. V těch letech však byla zdejší fara neobsazená a tak vojáci nepochodili. Na druhý den bylo vidět jak na kopci vlaje černý prapor a trubka hraje smutnou...

Na kamenitém návrší, uprostřed vody, sotva půl hodiny pěšky od Bohdalova stával před dávným časem kamenný hrad. Spíš tvrz to byla. A měla veselého pána. Rád k sobě zval společnost se kterou dlouho do noci jedl, pil a hodoval. Z jedné výpravy do světa si přivezl zlatý pohár na víno. Při příležitosti jedné z dalších nočních pitek prohlásil, že dá...

V dávné minulosti, za panování krále Václava, zabloudil jeden z jeho šlechticů při lovu. Bylo to v pohraničních horách, daleko od všech obydlených míst. Lovec se již několikátý den prodíral hustým a temným pralesem. Trápil ho hlad a ubývaly mu síly. V zoufalství zemdléval. V tom se mu ale ozval hlas odněkud z korun staletých stromů. Poklekni a pros...

Hodně příběhu na Vysočině je spojováno s tajemnou postavou Hejkala. Babka Satranka z čísla popisného 35, vyprávěla při draní peří, že její otec měl z těch pověstí legraci. Jednou na podzim otevřel okno a zkusil Hejkala zavolat. Však se mu taky po prvním zavolání Hejkal doopravdy ozval. Bylo to až za Zadním kopcem k Blažkovu. Na druhé zavolání už se...

Přes absenci údajů z první poloviny období pernštejnské správy Bohdalova můžeme spolu s Jaroslavem Sadílkem usuzovat na širší význam městečka pro rod se zubří hlavou. Z listin vydávaných kolem roku 1500 panem Vilémem z Pernštejna lze usoudit na postavení Bohdalova jako územně samostatného celku. Nejbližší pernštejnskou destinací byl Měřín,...

Že se zvony vydávají každý ro k na cestu ví snad každé malé dítě. Někdy , ale ta cesta trvá i řadu roků. To když na ně sáhne cizí ruka nebo je roztaví velký požár. O tom se dozvíte v nové kapitole nazvané Šest generací zvonů

V dávné minulosti, za panování krále Václava, zabloudil jeden z jeho šlechticů při lovu. Bylo to v pohraničních horách, daleko od všech obydlených míst. Lovec se již několikátý den prodíral hustým a temným pralesem. Trápil ho hlad a ubývaly mu síly. V zoufalství zemdléval. V tom se mu ale ozval hlas odněkud z korun staletých stromů. Poklekni a pros...

Pod vrcholem zalesněného kopce Baba vyvěrá nedaleko břehů velkého Bohdalovského rybníka pramen čisté a osvěžující vody. Jednou, bylo to na navečer před svátkem svatého Jana, vracel se chudý dřevorubec po těžké celodenní práci z lesa domů. Trápila ho velká žízeň a tak odbočil z cesty k lesní studánce. Jaké však bylo jeho překvapení, když uviděl, že...

Švec filozof

21.03.2021

S velkou oblibou se v těchto kapitolách setkávají pověsti a báchorky z našeho regionu. Na otázku co je na nich pravdy, není jednoduchá odpověď. Některé jsem našel v knižních sbírkách a něco bylo možné odvodit ze zažloutlých stránek kronik. Něco se, ale také musí samozřejmě literárně dopracovat.. Mezi pověsti, které jsem osobně slyšel vyprávět od...

Smírčí kameny byly většinou vztyčovány na místech násilných činů a tragických událostí a pro budoucí generace mely být připomínkou takových příhod. Obecně smírčí kameny dle tvaru dělíme do tří skupin: smírčí kříže, křížové kameny a kruhové stély. Vždy jsou zhotoveny z jednoho kusu kamene, bud několika údery sekáče či jemnou kamenickou prací....

Bylo to v letech třicetileté války, kdy vrchnost na obou stranách česko - moravské hranice přísně dbala na dodržování jedině povoleného katolického náboženství . Tehdy se ve Špitálském les na hranicích Polenského a Rudoleckého panství tajně scházeli vyznavači českobratrské církve. Při jednom z těchto nočních setkání byli účastníci přepadeni dráby a...