Společenský život

Při procházce zasněženými lesy můžete pozorovat nejen množství zvířecích stop, ale při troše štěstí také zvěř na vlastní oči. Každou chvíli narazíte na krmelec, posed nebo pozorovatelnu. Kdo je postavil, kdo do nich zaváží a kdo se o všechnu tu zvěř stará? Pokud nepotkáte nějakého myslivce osobně a neposlechnete si jeho mysliveckou latinu, musíte...

Zeměpisná oblast Horácko představuje křižovatku či pomyslný střed Čech a Moravy. Právě tudy, kolem pramenů řek Sázavy, Oslavy či Jihlavy procházely cesty poutníků z východu na západ i zpět, ale také odtud, z chudého kraje pod horami, odcházely za prací generace řemeslníků, zemědělských nádeníků, ale také muzikantů. Všichni se pak vraceli na zimu...

Založení požárního sboru v Bohdalově úzce souvisí s katastrofálním požárem 7. července 1872, kterému padlo za oběť ve dvou hodinách 82 domů včetně kostela, školy, fary a obecní radnice. Bylo popáleno několik žen a dětí a jedna žena následkům utrpěných zranění podlehla. Postižení lidé nalezli útulek v zachráněném Heimrichově mlýně.

Oslava dobré úrody a úspěšné sklizně má ve slovanských a tím i v našich zemích historickou tradici. V obecních kronikách našeho městečka je zaznamenáno několik povedených oslavných akcí. S těch vskutku znamenitých stojí za to uvést.

Selská jízda

11.10.2021

Selská jízda navazovala na spolek, který vznikl z někdejších takzvaných banderií. Byla zakládána na českém venkově po revolučním roce 1848. Banderia u sedláků posilovala sebevědomí, smysl pro pořádek, autoritu a disciplínu . V Bohdalově se činnost takového spolku neprokázala, ale největší sedláci jezdecké koně chovali obecně pro zvýšení osobní...

Jako vzpomínku připojuji tuto naši rodinnou muzikantskou kapitolu. Můj dědeček pan Josef Růžička se narodil 15. března roku 1892 v Bohdalově, v čísle popisném 55. Nevím kde a u koho se učil hrát na různé hudební nástroje. Jedno je však jisté, že byl zakladatelem našeho muzikantského rodu. V roce 1915 narukoval do rakouské armády a podle vyprávění...

Při hasičském sboru, založeném na popud továrníka Heimricha v roce 1874, byla v obci ustavena v roce 1904 první veřejná lidová knihovna. Iniciátorem byl mladý učitel a vlastenec Joža Khun. Při založení byla uspořádána peněžní sbírka a zakoupen první fond 60 knih. Další knihy věnovali členové učitelského sboru. Další prostředky byly získávány při...

V parku u kostela sv. Vavřince jsou umístěna tři díla významného umělce sochaře Julia Pelikána. Vzhledem k osobnímu přátelství k tehdejšímu bohdalovskému řídícímu učiteli a kronikáři Petru Maděrovi byl poprvé získán pro vytvoření pomníku padlým a to již krátce po skončení války. Pomník byl v parku umístěn v roce 1920. K desátému výročí založení...

Horácko je rozsáhlá etnografická oblast na rozhraní Čech a Moravy, skládající se z několika menších podoblastí. Už od 19. století se používá, vedle řady dalších, výraz jižní a severní Moravské Horácko. Pro Bohdalov pak platí severní strana, ležící v pásu od Jihlavy přes Polnou na západě z jedné strany a Velkým Meziříčím a Bystřicí na východě. Na...

Že se zvony vydávají každý ro k na cestu ví snad každé malé dítě. Někdy , ale ta cesta trvá i řadu roků. To když na ně sáhne cizí ruka nebo je roztaví velký požár. O tom se dozvíte v nové kapitole nazvané Šest generací zvonů

Ukázka z povídky " První místo ". Antonín Promberger ji zařadil do druhého svazku svých Zápisků starého učitele. Poetický popis našeho kraje je dokladem o kvalitách našeho pana spisovatele.