Za císaře pána

Vzdělávání žáků v českých zemích prošlo dlouhým vývojem. V polovině 18. století bylo školství v poměrně neutěšeném stavu. Výraznou změnou bylo přijetí Všeobecného školního řádu v roce 1774 za vlády Marie Terezie, který zavedl docházku do škol, povinná ale tehdy ještě nebyla. Situace se změnila až před 150 lety, 14. května 1869, kdy byl přijat...

František Josef I. vládl nejdéle ze všech Habsburků - celých 68 let. Narodil se 18. srpna 1830 ve vídeňském Schönbrunu Františku Karlovi Habsburskému a jeho ženě Sofii. Již od mládí si František Josef I. našel zálibu v armádě a pořádku, který představovala. Říká se, že uměl dříve pochodovat a cvičit, než číst a psát. Studoval však velmi pilně a ve...

Koncem léta roku 1909 projíždělo Bohdalovem po silnici od Polné několik švadron jízdních dragounů. Vojáci nechali koně napást na panských loukách pod Rudolcem a k večeru odjeli přes Pavlov k Velkému Meziříčí.

České slovo četník je jihoslovanského původu. V dřívějších dobách bývalo užíváno jako označení pro lupiče, kteří se často sdružovali do čet, později došlo k obrácení významu a byli tak označováni příslušníci oddílů určených k boji s banditismem. Četnické sbory byly určeny k zajišťování bezpečnosti na venkově a v terénu; ve městech tyto služby...

Prvními bojovníkem s požáry byli muži ve funkci tzv. "ponocného", kteří měli mimo jiné též sledovat, zda v noci někde vzniká požár. Ve městech, které měly vysoké věže, mívali tzv. "hlásné", kteří na nich bděle pozorovali město ve dne i v noci. Podle směrnic z roku 1603 se doporučovalo stavět všechna stavení podle možnosti "od kamene a hlíny", ale i...

20. října 1860 vydává František Josef I. Císařský diplom na upravení vnitřních poměrů říše dle práva státního. Tento diplom je také označován jako tzv. Říjnový diplom, který otevřel cestu k reformě Rakouska v konstituční monarchii.

S panem Václavem Flesarem, autorem knihy Kořeny věků, jsem se poprvé setkal několik málo let před jeho smrtí v malé galerii v Jimramově. Přijel jsem si původně vybrat nějaké obrázky, ale po dotazu odkud pocházím, starý pán ožil a začal mi vyprávět o svém vztahu k Bohdalovu a k Rudolci. Dokonce jsme došli k tomu, že v dětství znal i...

K lepšímu životu panstva patřily vedle společenského života a cestování také hony na lesní zvěř. Velké a slavné hony se konaly v okolí Bohdalova a dalších vsí na přelomu 19. a 20. století vždy v režii správy rudoleckého zámku a panství Collaltů. Hony trvaly často i více než týden a panstvo procházelo jednotlivé honitby za doprovodu i několika...

V roce 1785 byl vydán císařský patent o zřizování tzv. poštovních sběren, které měly být 15 kilometrů od sebe vzdálené. Tam bylo také místo pro přepřahání koní poštovních dostavníků.

Největší katastrofou, která kdy Bohdalov potkala v novodobé historii byl požár v roce 1872. Kronikář zaznamenal vyprávění pamětníků. Pan Vašíček z čísla 51 vypůjčoval si peníze od Štikara Hájka z čísla 59 a Běhal z čísla 42 byl svědkem. Večer šli do hospody zapít smlouvu. Všichni byli občané bohabojní a šetrní. Pili jenom něco piva a jedli salám....