Z černé kroniky

Pan továrník Heimrich nechával dopravovat vyrobený škrob ze své továrny koňskými povozy na dráhu do Polné. 14 dubna roku 1913 byly opět vypraveny 4 povozy. V 5 hodin odpoledne vyložili kočí náklad do přistavených vagonů a stavili se v pohostinství na občerstvení. Jeden z nich se vydal hned na cestu domů, ostatní popíjeli dál. Neměli toho však ještě...

Jiří Heimrich, vnuk Jana Nepomuka Heimricha, jeden z mála českých úředníků města Jihlavy se zapojil do odbojového protinacistického hnutí. Bylo to velmi odvážné rozhodnutí protože město Jihlava bylo silně německé, s německou vojenskou posádkou, gestapem a a s okolními čistě německými vesnicemi, pod patronací SS. Jiří byl se svojí ženou zatčen v...

Občas se v kronikách či archivech najde událost jako vystřižená z černé kroniky. Týká se to také naší obce. Bude jistě zajímavé, když si budeme moci, některé případy po letech znovu připomenout.

11. ledna 1926 se vydal poštovní slouha Josef Hladký z čísla 6. na obvyklou roznášku pošty. Mezi dalšími měl také předat blahopřejné telegramy a gratulace ke svatbě do Radostína. Při zpáteční cestě od Pokojova se spustila prudká sněhová vánice. Hladký si chtěl zřejmě zkrátit cestu od křížku při silnici přímo k Bohdalovu. Půda pod čerstvě napadaným...

2. června 1954 najel autobus linky ČSAD vezoucí dělníky na ranní směnu do Žďáru do hluboké strže. Stalo se to u nové hájenky mezi Bohdalovem a Novým Veselím, Vytrvalé deště podemlely novou silnici a tak zůstala pouze několikacentimetrová vrstva asfaltového koberce. Došlo sice k několika těžkým a řadě lehkým zraněním, ale naštěstí nikdo nepřišel o...

9. dubna 1925 na Zelený čtvrtek ve 23. hodin, tedy pozdě večer vypukl požár v domě obchodníka a statkáře Josefa Holzbacha č. 47. K požáru přispěchali nejdříve hasiči z místního bohdalovského sboru. Protože hrozila a také se potvrdila možnost rozšíření požáru na další domy byli rychle posláni poslové na kolech do okolních vsí pro další pomoc....

Ohnivý kohout

01.11.2021

Největší katastrofou, která kdy Bohdalov potkala v novodobé historii byl požár v roce 1872. Kronikář zaznamenal vyprávění pamětníků. Pan Vašíček z čísla 51 vypůjčoval si peníze od Štikara Hájka z čísla 59 a Běhal z čísla 42 byl svědkem. Večer šli do hospody zapít smlouvu. Všichni byli občané bohabojní a šetrní. Pili jenom něco piva a jedli salám....

Smrt kazatele

01.11.2021

Přesto, že rekatolizace a zrušení českobratrských modliteben se na panství Collaltů po roce 1621 projevovalo navenek velmi tvrdě, zůstala i po mnoha desítkách let stále ještě řada rodin věrna víře svých husitských předků. Jejich centrem byla především Polná a Nížkov ležící na české straně. Lidé z ostatních vesnic na moravské, tedy naší straně se...

Ve dnech 26. - 27. října 1930 došlo ke katastrofě nebývalých rozměrů. Okolo čtvrté hodiny ranní začal padat mokrý sníh a vát severozápadní vítr od Blažkova. Vítr zesiloval, až se změnil ve větrnou smršť. Napadlo 75 centimetrů sněhu a ještě několik dnů se nedalo do lesa vkročit. Bylo jenom slyšet praskání a lámání stromů. Sněhová kalamita porazila...

S velkou oblibou se v těchto kapitolách setkávají pověsti a báchorky z našeho regionu. Na otázku co je na nich pravdy, není jednoduchá odpověď. Některé jsem našel v knižních sbírkách a něco bylo možné odvodit ze zažloutlých stránek kronik. Něco se, ale také musí samozřejmě literárně dopracovat.. Mezi pověsti, které jsem osobně slyšel vyprávět od...

Když jsem před rokem začal sbírat materiály a psát Bohdalovské kapitoly setkal jsem se několikrát s příběhem vraždy, která se měla stát někdy před válkou na cestě k Blažkovu. Informace se různily a pamětníci, kteří zažili událost v raném dětství, dávali k dobru detaily, které nebylo možné nijak ověřit. Jedinou realitou zůstal litinový křížek v...