Chroustov

Kaple v Chroustově byla postavena v roce 1885 a zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi. První zvon musel být odevzdán v době první světové války pro válečné účely. V roce 1923 byl pořízen z darů občanů druhý zvon finančním nákladem 1 600 Kčs. Na pravé straně kaple byl postaven kříž na památku Františku Králíčkovi padlému v první světové válce. Kříž...

Antonín Promberger 1862 - 1937, pocházející původně z Bohdalova vystudoval gymnazium v Třebíči a Učitelský ústav v Brně a působil na školách v okrese Novoměstském. V roce 1894 je v sousedství Bohdalova v obci Chroustov dokončena budova základní jednotřídní školy a tak do ní, snad i na přání rodičů zamíříli i mladí manželé. Pan řídící učitel, v...

Až do roku 1894 příslušela obec Chroustov školní docházkou k Bohdalovu. Narůstající počet dětí a zvláště v zimě složitá cesta lesem do školy přesvědčila obecní zastupitelstvo o potřebě postavit vlastní školu. V roce 1892 byla podána žádost k c.k. školní radě. Ta byla, především díky počtu dětí, schválena a na jaře následujícího roku byla zahájena...

Katastrální obec Chroustov o rozloze 327 ha je vzdálena od okresního města Žďáru nad Sázavou 15 km jihovýchodně. Obec se rozkládá na náhorní rovině v nadmořské výšce 665 m, obklopena porostlými lesy. Nejvyšší body jsou Křivá skála 679 m nadm. výšky, Chroustovské skály 671 m nadm. výšky, Arnolecké vrchy 697 m nadm. výšky.