Okupace a odboj

30. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie bez účasti Československa v bavorském Mnichově dohodu, která zásadně změnila tvář tehdejší Československé republiky. Představitelé západních velmocí odjížděli s tím, že vyřešili sudetskou otázku a zachránili evropský mír. Adolf Hitler se sice zavázal, že poskytne...

informace o schůzce budoucí Rady tří v Bohdalově v červnu 1944 jsou poměrně známé a často citované (např. v knižních vzpomínkách prof. Grni i plk. Veselého-Štainera) či v knize Petra Kopečného a spol. o generálovi Lužovi. Ve Vojenském historickém archivu v Praze v Ruzyňských kasárnách ve fondu 308 (vzpomínky Josefa Císaře atd.). Osobně mi to v 80....

V rukopisné knize nadepsané Protocollum Domesticum Pharochice Bohdaloviensis - zápisy a protokoly farnosti Bohdalov jsem mimo jiné objevil také rukopisný zápis pana faráře Josefa Votavy. Dotyčný působil jako správce farnosti v letech 1942 - 49.

Bohdalov byl v těchto letech centrem jihozápadní části žďárského regionu. Procházela tudy důležitá spojnice Město Žďár - Nové Veselí, po níž bylo možno dále pokračovat do jihlavského nebo německobrodského okresu. Na tu se, napojovala komunikace od Ostrova a Březí a také cesta od Pavlova. Četníci z bohdalovské stanice se nezpronevěřili slibu...

Jan Pliczka ( 1895 - 1965 ) - syn Leopolda Pliczky, bohdalovského poštmistra, pracoval na ústředí pošt v Brně. Za 1. světové války sloužil jako zpravodajský důstojník. Poté vystudoval práva a vybudoval si kariéru jako vrchní rada na Ministerstvu financí ČR. V období mezi válkami často navštěvoval Bohdalov a se strýcem Emanuelem se věnoval...

Hrdina protinacistického odboje Petr Sedlický se narodil 29. 6. 1905 v Bohuňově u Bystřice nad Pernštejnem. Od 17. 10. 1929 pracoval jako přednosta poštovního úřadu v Bohdalově. Během let 2. světové války se zapojil do odboje. Byl napojen na vrchního radu ministerstva financí Jana Pliczku, který žil v ústraní v Dolním mlýně v Bohdalově. Podílel se...

Tento krkolomný název v překladu znamená Zemědělská národně vzdělávací škola. Tento druh školy byl do vzdělávacího systému zařazen ve třicátých letech minulého století a následně obecně rozšířen v období okupace. Měl doplňovat výuku žáků, kteří ukončili základní školu a nechtěli pokračovat na vyšším tzv. měšťanském stupni. Vyučování probíhalo...

Tradice a využití lidových krojů v Bohdalově mělo svoji předválečnou tradici. Horácké listy uvádí vystoupení skupiny dívek a chlapců z Bohdalova, Chroustova, Německého Rudolce a z dalších míst na Okresní Horácké dožínkové slavnosti dne 6. srpna 1939 na sokolském stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Akci organizovala organizace Národní souručenství. Co je...

V okolí Bohdalova se s příchodem jara roku 1945několikrát objevili partyzáni. V sobotu 10. března odbojáři po domluvě s četníky provedli přepadení místní služebny. Ozbrojenci přepadli byt vrchního strážmistra Jindřicha Jeřábka a naoko jej pod pohrůžkou zastřelení donutili jít s nimi ke stanici, kde se službě prokázal heslem, a nařídil svým...