Mlynářství

První polovina 19. století byla dobou hromadného rušení rybníků. Velkostatky se jich zbavovaly, protože pro zvyšující se počet ustájeného dobytka potřebovaly nové louky produkující seno. Vrchnostenští úředníci si spočítali, že rybníky přeměněné na louky a pole jsou výnosnější než produkce ryb. Rybniční půda se také často stávala předmětem nájmu....

Dosah Bohdalovských kapitol se začíná utěšeně rozšiřovat. Díky dalším kontaktům můžu doplňovat osudy Bohdalovských rodin a osobností. Zajímavý materiál jsem dostal k tématu mlynářů na Dolním mlýně a tak je mohu doplnit a uvést na pravou míru.

Pokud uvádíme v samotném Bohdalově tři historické mlýny, je jistě zajímavé zmínit také další, ležící po celé délce Bohdalovského potoka. Potok pramení v mokřinách na svahu Kyjovského kopce , aby po naplnění rybníků Belfrída, Hornomlýnského a Dolnomlýnského pokračoval dál údolím k Pokojovu a ke Kotlasům. Jeho samostatné putování pak končí v Ostrově...

Pod hrází Horního rybníka stál už v době husitských válek vodní mlýn.

Mlýn pod hrází Dolního nebo také Kněžského rybníka byl pravděpodobně vybudován už v první polovině 16. století. Na rakouských vojenských mapách je pak zakreslen před rokem 1764. Vedle mlýna je zde také uváděn vodní katr na řezání dřeva. Při dohledávání mlynářských rodů mi nejlépe posloužil Moravský zemský archiv v Brně, kde jsou přístupné matriky a...

Jak už jsme si připoměli, stály v Bohdalově celkem tři vodní mlýny. Pod hrází Horního rybníka, další u Dolního a nedochovaný u rybníka Vazebného. Obilí ve mlýnech se mlelo už od dob starého Egypta. Tedy od doby, kdy člověk začal zemědělsky hospodařit a přišel na to, že vypěstované obilní zrno je možné uskladnit a uchovat delší dobu a postupně ho...

Pod hrází Horního rybníka stál už koncem 18. století vodní mlýn. Podle sčítacího archu z roku 1856 zde žili Mlynář Heimrich Václav nar. 1828, jeho žena Nepomučena nar. 1832 a syn Jan Nepomuk nar. 1853. Do širší rodiny také patřil Josef Ján nar. 1838, který byl mlynářským stárkem.

Horní mlýn

15.07.2020

V r. 1420 je v Bohdalově zmiňován jednokolový mlýn u rychty, který patřil obci. V roce 1875 vytvořil Jan Nepomuk Heimrich z původního malého vodního mlýna parní mlýn s pilou, továrnu na škrob, sirup a hroznový cukr. V roce 1895 pak k tomu připojil strojírnu, ve které se vyráběly parní stroje a hospodářské stroje všeho druhu. Po r. 1948...

1912 Emanuel Pliczka, 1870 - 1947 Byl synem Jana Pliczky, poštmistra z Bohdalova . V roce 1869 se přiženil na mlýn do Pokojova. Vzal si Josefu Novotnou, dceru tamního mlynáře. Někdy kolem roku 1912 společně odkoupili Dolní mlýn. V letech německé okupace se u něho ukrýval jeho synovec Jan Pliczka z Prahy s rodinou