Dynastie kolářů

24.11.2022


22. 10. 2022 zemřela paní paní Eliška Klímová, rozená Boháčková a to v požehnaném věku takřka 100 roků. Narodila se totiž 3. 2. 1923 a tak byla nejstarší obyvatelkou Bohdalova. Na její pohřeb se sjela celá široká rodina a pravnuk paní Klímové, pan Vít Škaryd se s námi korespondenčně podělil o rodinné vzpomínky a fotografie.

Dům dodnes nazývaný " U Klímů " čp. 91, stojí na křižovatce, které se říká " U zrcadla ". Ještě v padesátých letech bylo toto místo hustě zaplněno menšími domky s úzkými uličkami a tak se tudy jenom obtížně projíždělo. Před domem byla umístěna dřevěná kašna, do které se přiváděla voda dřevěným potrubím až od Blažkova. Cedule nad vchodem (Ferd. Klíma - kolář) označovala rodové řemeslo kolářství, které se v rodině dědilo po několik generací. Na fotografii před domem stojí prapradědeček pana Škaryda Ferdinand Klíma *15.8. 1872 + 20.7. 1953 a jeho žena Cecílie r. Sobotková *19.11. 1876 +29.10. 1956.

Z husté zástavby zůstaly dodnes domy na protější straně ulice. Všichni jejich obyvatelé i jejich zvířata brali vodu z uvedené kašny. Pan Tomáš Škaryd dopnil fotografie a dokumenty vlastním komentářem. Za všechny informace mu srdečně děkuji a věřím, že se ještě se čtenáři Bohdalovských kapitol podělí o další rodinné vzpomínky.