Bohdalováci osidlují pohraničí

08.07.2020

Již první poválečné informace mluvily o nutnosti vysídlení německých obyvatel ze země. Dekretem ze dne 20.7.1945 to přímo vyhlásil prezident Beneš. Jednalo se zhruba o 2,5 milionů občanů německé národnosti. Z této situace pak vyvstala potřeba znovu obsadit uvolněné statky a usedlosti v českém pohraničí. To byla příležitost pro méně majetné české rodiny. Týkalo se to také Bohdalova. Během podzimu a jara 1945/46 opustilo obec 23 rodin, celkově 90 obyvatel. Představovalo to zhruba 10% celkového počtu. Během následujících let se 4 rodiny vrátily.  Je zajímavé že nejvíce se jich odebralo do vesnice Mírov v okrese Šumperk . Do této vesnice čítající v dnešní době necelých 350 obyvatel odešlo v roce 1946  osm rodin z Bohdalova. Jejich potomci by tedy měli tvořit dost velký počet současné tamní populace. Mírov je ale znám především jako místo, kde sídlí nejpřísněji střežená věznice v republice. Bylo by jistě zajímavé vědět, jaký vztah mají potomci občanů, kteří odešli z Bohdalova, k místům, kde se jejich rodiče narodili a kde mají hroby jejich předci.