Bohdalovské písničky

29.12.2021

Zeměpisná oblast Horácko představuje křižovatku či pomyslný střed Čech a Moravy. Právě tudy, kolem pramenů řek Sázavy, Oslavy či Jihlavy procházely cesty poutníků z východu na západ i zpět, ale také odtud, z chudého kraje pod horami, odcházely za prací generace řemeslníků, zemědělských nádeníků, ale také muzikantů. Všichni se pak vraceli na zimu domů a kromě vydělaných peněz si přinášeli nové písničky a melodie. Tyto zpívánky během pár let zdomácněly pod střechami vesnických chalup a hospod a tak se mohli jejich budoucí sběratelé a zapisovatelé jenom divit, odkud že se všechny tyto tak různorodé nápěvy vzaly. Stejně tak tomu bylo i v Bohdalově. Nevíme, jestli, nebo kolik chasníků chodilo od nás za prací do světa. Spíše mladá chasa přicházela sloužit na zdejší statky. Při tom si přinášeli svoje písničky, nebo na oplátku zpívali ty zdejší. Co o tom dnes vlastně můžeme vědět?

A přece jenom je možné se dostat k pramenům. Stejně jako jsem se snažil přiblížit tradici bohdalovských krojů, tak je možné najít odkazy na zdejší lidové písničky.

V kronice obce je zápis z roku 1960. Tehdy Bohdalov navštívil žďárský učitel a sbormistr Jan Simon a na jeden z prvních magnetofonů natáčel místní pamětníky a zpěváky. Někde v archivech bychom tak mohli najít staré zapomenuté písničky, které tehdy nazpívali Jan Ventruba starší, Marie Křehlíková, František Mokrý z čísla 12, Josef Mokrý, Anna Bradáčová ( Mazourová) a Josef Toman.

Další dochovaný, tentokrát písemný záznam byl vydán ve zpěvníku Lidových písní ze severu Horácka. Kniha byla vydána v roce 2004. Autorem byl pan Josef Hora, brněnský muzikolog a znalec folkloru. Ten po svém příchodu na Vysočinu upravil a zpracoval více než 200 lidových písní ze žďárského regionu. Mezi nimi je také několik, sebraných počátkem 20 století přímo v Bohdalově. Hora sám sice přebíral písničky ze sběru dalších muzikologů, ale jeho zásluhou zůstává jejich odborné zpracování a příprava pro tisk. Pečlivé zpracování melodie a textu si můžete ověřit na příkladech v obrazové příloze.