Bohdalovské předválečné úspěchy družstevní

13.04.2021

V této kapitole chci osvětlit situaci, která vznikla v Bohdalově v roce 1936. Akce, která zůstala v dějinách obce nedoceněna a která převyšovala veškeré budoucí organizační snahy, jak při zakládání JZD či zprůmyslnění obce. Továrník Osvald Heimrich přenesl ve čtyřicátých letech z ekonomických důvodů i z důvodů prestiže, svůj strojírenský závod z Bohdalova do Jihlavy. Na místě však zůstala řada menších hospodářských podniků, které mohly nadále v Bohdalově působit a přinášet značný užitek. Po řadě jednání je majitel Heimrich nabídl k odprodeji a k podílovému združstevnění.

Jan Zeman , první předseda Družstevních podniků Bohdalov to uvádí v tehdejších Novinách našeho venkova rozsáhlým článkem...

...Není snad na Českomoravské Vysočině obce, která by se mohla pochlubit tak pěknými výsledky na poli zemědělského družstevnictví, jako městys Bohdalov. Obec sama čítá cca. 140 čísel, ponejvíce jen drobných zemědělců, hospodářsky uvědomělých. Dnes může se obec pochlubiti Raifeisenkou, představující finanční základnu, skladištěm obilí a hnojiv ( bývalá tírna lnu ),družstevním lihovarem, šrobárnou, pilou, mlýnem, sušárnou na zdrtky bramborové a konečně družstevní ekonomií o 220 mírách polí. Získání tohoto družstevního majetku událo se odprodejem továrních podniků pana Osvalda Heimricha.

Bohdalov a jeho široký region představuje sice malebný a romantický kout Vysočiny, leč těžká je obživa zdejších rolníků na kamenitých políčkách. A když už se jim podaří vypěstovat dostatek plodiny, jedná se především o brambory, potom tratí na velké přepravní vzdálenosti do zpracovatelských podniků. Koňské nebo volské potahy ku dráze ve Žďáře či Polné se musí sjednávat a to znehodnocuje zisk, který zůstává těm blíže situovaným.

Hodnota odprodeje 1,5 milionu Kč, byla tedy rozdělena na jednotlivé kapitálové účasti, kdy největší část vložili velcí statkáři a Svaz moravských družstev, i pan továrník Heimrich a to ve značné výši. Menší úpisy v hodnotě 200 Kč pak byly ponechány drobnějším zájemcům v širokém okolí. Jenom v Bohdalovské Raifeisence jich bylo udáno za 10 tisíc Kč.

Zakládající schůze Družstevních podniků 13. září 1936 se osobně zúčastnil ministr zemědělství ČR dr. Zadina a delegace poslanců a senátorů. Do představenstva byli zvoleni Jan Zeman, statkář z Milíkova. Metoděj Bečka z Chroustova, Josef Doležal, starosta Bohdalova a další. Ve válečném období byla výroba v některých zařízeních utlumena a zůstatek po založení JZD převeden do jeho majetku. Možný samostatný rozvoj tak byl zcela zastaven.