Bohu ke cti, bližním ku pomoci

03.06.2020

 Založení požárního sboru v Bohdalově úzce souvisí s katastrofálním požárem 7. července 1872, kterému padlo za oběť ve dvou hodinách 82 domů včetně kostela, školy, fary a obecní radnice. Bylo popáleno několik žen a dětí a jedna žena následkům utrpěných zranění podlehla. Postižení lidé nalezli útulek v zachráněném Heimrichově mlýně.

Sbor byl vždy mezi prvními při zásazích i v sousedních obcích a význam založení hasičského sboru byl nezpochybnitelný, což se projevilo i při další velké pohromě pro obec Bohdalov. Tou se stal požár 3. 9. 1895, který založily děti. Za oběť požáru padlo 33 domů s kostelem. Rozšíření ohně napomohl velký vítr. Postižení ale nezůstali bez pomoci. Obdrželi hmotné i peněžité dary. Peněžitá pomoc s příspěvkem od vyšších úřadů činila tehdy 2000 zlatých.

Ze záznamů lze zjistit, že v roce 1908 měl sbor 2 ruční stříkačky, naviják na hadice a úplnou výzbroj pro 28 mužů. Veškerá výzbroj a ošacení bylo pořizováno z vlastních prostředků a darů místních občanů. Sbor byl předplatitelem týdeníku "Horácké listy". Od roku 1912 zajišťoval sbor v době sucha požární hlídky. Tohoto roku byl ustaven okrsek Bohdalov se sbory Rudolec, Kyjov a Pokojov.

Poslední valná hromada se sešla před první světovou válkou 13. 4. 1914, další se konala až 17. 3. 1921. Na této valné hromadě byla schválena činnost v době první světové války. V té době působilo ve sboru 21 členů. Ani v dalších letech se Bohdalovu nevyhnuly ničivé požáry. V r. 1924 zachvátil " červený kohout " dům č. p. 7 a rozšířil se na 7 dalších stavení a hospodářské budovy. K požáru s tragickými následky došlo v roce 1925. Při ohni byli zraněni padající zdi hasiči Jan Zmeškal, Josef Antoš, Stanislav Mokrý a Jiljí Mokrý, který zranění podlehl ve věku 23 let. Na poslední cestě Jiljího Mokrého vyprovodilo 18 hasičských sborů se 300 muži ve stejnokrojích ze župy Novoměstské, Polenské, Meziříčské a sokolstvo ze Žďáru, Nového Veselí a Bohdalova. Ve farním chrámu v Bohdalově se jménem hasičů rozloučil se zesnulým župní náčelník Kostka.V roce 1926 vyhořelo 6 domů. Lesní požár v roce 1931 zničil 20 měřic lesa. Dne 18. 5. 1933 zemřel zakladatel sboru Jan Nepomuk Heimrich. 16. 7. 1933 se měl konat v Bohdalově župní sjezd Vilímovy hasičské župy, ale kvůli nepřízni počasí byl přeložen na 13. 8. 1933 kdy se konala v Bohdalově taktéž pouť. Sjezdu se zúčastnilo z naší župy 14 sborů čítajících 128 členů, 3 sbory ze sousední župy s 11 členy, 20 žen a 18 dorostenců. V roce 1934 se zmodernizovala technika našeho sboru. byla zakoupena motorová stříkačka za 27.000 Kč. Téhož roku vzplály 3 požáry. Shořela stodola a kolna u Koudelů č. p. 46, vyhořely sklepy u Heimrichů a třetí požár zničil 18 domovních stavení - Krčovi, Pokorných, Červených, Pejchalovi, Augustinovi, Zmeškalovi, Vencelidesovi, Grygarovi, Řepovi, Minářovi, Chalupovi, Markovi, Mokrých, Ondrákovi, Havlíčkovi, Pokorných, Sobotkovi a Krejčovi. První automobil zn. OPEL zakoupil sbor v roce 1937.

Za druhé světové války byla činnost mnoha českých organizací zcela zastavena nebo značně omezena. Přes tyto zásahy se sbor snažil v rámci možností pracovat. Smutnou událostí zaznamenanou v kronice je zatčení jednatele sboru Petra Sedlického v roce 1944 za jeho odbojovou činnost. Domů se již nikdy nevrátil - zemřel při pochodu smrti.

Oživení činnosti sboru nastalo až po osvobození v roce 1945. První zápis z valné hromady je datován na 11. 7. 1945. Po válce se změnilo i vedení sboru. Starostou byl zvolen Jan Šípek, místostarostou Gustav Matoušek, velitelem Josef Toman, 1. zástupce velitele Václav Remsa, 2. zástupce Adolf Remsa a funkci zbrojíře vykonával Jaroslav Řezníček. Dalším rokem změn byl rok 1948. Předsedou byl Jan Šípek, místopředsedou Otto Dubrava, náčelníkem Josef Toman a pokladníkem Ferdinand Augustin.

V 50. letech se začal klást větší důraz na preventivní protipožární činnost a začaly se provádět preventivní kontroly ve všech rodinných domcích v obci. Vzhledem k špatnému stavu hasičské zbrojnice, členové sboru museli pořádat schůze v místním hostinci a ve škole. Proto v r. 1959 byly zahájeny přípravné práce k výstavbě nové zbrojnice. Nesmírnou obětavostí členů byla požární zbrojnice dostavěna i s nástavbou pro umístění mateřské školky. Slavnostní otevření se konalo 23. 5. 1965 a při této příležitosti obdržel sbor od Okresní inspekce požární ochrany novou stříkačku PPS 12 s kompletním vybavením. Byl zakoupen také nový vůz TATRA 805. 6. 1. 1971 vznikl požár v č.p. 48. Při velkém mrazu až -25 stupňů Celsia zamrzaly stříkačky a došlo tak k rozšíření požáru na další 2 obytné domy a hospodářské budovy. V r. 1974 u příležitosti 100. výročí trvání sboru byla uspořádána oslava s výstavou požární techniky a ukázkami z výcviku mládeže, žen a mužů. Oslavy doplnilo vystoupení krojovaného hudebního souboru z Újezdce u Luhačovic.

Významnou událostí pro sbor bylo přidělení speciálního zásahového vozidla typu AVIA 30S s kompletním vybavením v roce 1988.


Více zde: https://www.hasici-bohdalov.cz/historie/