Budování kulturního domu

29.06.2020

Jedním z prvních úkolů nového vedení obce po osvobození republiky bylo vybudování kulturního domu. Obětavost občanů při stavbě byla příkladná. Převážná část brigádnických hodin byla bezplatná. Řada občanů finančně přispěla na stavbu, řada se zaručila záložně na půjčku. K slavnostnímu otevření kulturního domu došlo 28. 10. 1948 za účasti občanů i významných hostů, např. spisovatele J. V. Plevy. Kulturní dům se stal střediskem kulturního dění v obci, hráli, zajížděli i hostovali zde divadelní ochotníci, ale i herci z kamenných divadel - Národní divadlo v Praze, Horácké divadlo v Jihlavě, konaly se zde plesy, koncerty, zábavy, přednášky, v kulturním domě našla útočiště i mateřská školka, od 17. 1. 1948 zde začal provoz kina. Muži bez křídel - to je název prvního filmu, který byl tohoto dne ve vyprodaném sále promítnut.

Citace z obecní kroniky