Hrádek Belfrýd

10.05.2020

V roce 1794 se objevuje v  soupisu moravských památek od Františka Josefa Schwoy krátký zápis o Bohdalově s dodatkem: Půl hodiny od Bohdalova leží rybník s ostrovem uprostřed. Na něm jsou zbytky malého hrádku, nazývaného Pelfrýd. O několik desetiletí se tato zpráva objevuje znovu. Zde se již mluví o tom, že zbytky zdiva jsou odváženy a využívány jako stavební materiál. Nedaleko měl stát také malý kostel. Obě lokality měly být zničeny v době husitských válek. Podle historika Jana Svobody je jméno hrádku a později také rybníka odvozeno od německého názvu Bergfried - což značí obytnou hradní věž. Další variantou je německé Belfried - zvonice. Můžeme si připomenout pověst o hrádku s kostelem a zlatým pohárem na jeho věži. Návštěvník může ještě dnes prozkoumat plochu cca. 25 x 25 metrů oddělenou od širšího poloostrova zbytkem příkopu. Jednalo se zde pravděpodobně o menší palácovou budovu doplněnou obranou věží a obklopenou vyšší obranou zdí. Přes příkop byl přístup umožňován jednoduchým dřevěným můstkem. Předností obrany byla ze tří stran vodní plocha. Zpočátku před založením vlastního rybníka možná jenom bažinatý a podmáčený terén.

Bylo by jistě romantické spojovat vznik hrádku se založením vlastního městečka či přímo s jeho držiteli. Pána z Křižanova či Ronova. Tak daleko však naše informace nesahají. Nicméně stojí za to se do těchto míst podívat a připomenout si jejich


Historik Jaroslav Sadílek se na připojených obrázcích pokusil o stavební rekonstrukci středověkého minulosti.