Jan Nepomuk Heimrich , jeho činnost politická

19.07.2023

Jan Nepomuk Heimrich se narodil 11. května 1853 v Bohdalově u Žďáru z mlynářské rodiny. Již v mládí všímal si horlivě národního, politického a hospodářského ruchu a zúčastnil se spolkového a veřejného života. Brzy se propracoval k značným znalostem i k velkému rozhledu, jenž ho brzy postavil na jedno z čelných míst žďárského a novoměstského venkova. Roku 1890 byl zvolen zemským poslancem moravským za lidovou stranu dr. Stránského, jímž zůstal až do roku 1906, kdy po známé Judově aféře, za níž podepsal na zemském sněmu dotaz proti profesorovi Judovi, podlehl svému protikandidátu. Když byla roku 1897 zavedena pátá kurie do říšské rady, byl Jan Nep. Heimrich zvolen říšským poslancem v této kurii za Novoměstsko a Boskovsko.

J. N. Heimrich byl více hospodářským pracovníkem, než politikem. Jeho zásluhy o založení Moravské zemědělské rady jsou veliké a nepopíratelné, stejně jako o hospodářské povznesení západní Moravy, zvláště Českomoravské vysočiny. Z malého mlynáře vypracoval se na jednoho z prvních odborníků škrobárenského a syrobářského průmyslu. Byl po dlouhá léta v čele tohoto odvětví. Za vázaného hospodářství v tomto oboru za války i po převratu připadla mu rozhodující úloha. Byl nejen škrobařským odborníkem, ale také jedním z prvních výrobců škrobu na Moravě. Ve svém rodném Bohdalově zařídil brzy škrobárnu a později i syrobárnu. Také strojírnu tam založil. Roku 1906 přenesl správu svých podniků do Jihlavy, kam přestěhoval roku 1928 z Bohdalova i strojírnu.