Bohdalovská iniciativa

14.02.2020

V roce 1970 vyšel v deníku Rovnost obsáhlý článek pod názvem Bohdalovská iniciativa. Redaktor Sahánek v něm popisuje život ve sloučené obci se zhruba tisícovkou obyvatel. Městečko s velkým kulturním domem a ještě větším zachovalým kostelem se v těch letech pustilo do řady prospěšných a náročných staveb. Tajemník Raimund Urban rozšířil podnikání MNV o obnovený provoz ve dvou cihelnách. V Bohdalově a v Martinicích tak 35 zaměstnanců začalo produkovat několik milionů vypálených cihel ročně. I díky příznivé ceně místních cihel (ve stavebninách 1,35 Kč, na místě 0.75 Kč ), se v obci rozvinula výstavba domků. Za šest roků zde vyrostlo 36 rodinných novostaveb.

Na náměstí, vedle základní školy, je bourána stará chátrající usedlost u Štulců. Patří MNV a byla v ní umístěna už dvacet let provizorně jedna školní třída, místní knihovna, poštovní úřad, soukromý byt a školní dílna. To všechno je zapotřebí někam přemístit. Bude tu totiž postavena nová budova pro všechny potřebné obchody a také kanceláře národního výboru.

Pošta se přestěhuje do přestavěného domku O. Homoly. Vnitřní stavební práce realizovala místní stavební skupina. Při kolaudaci se však ukázalo, že nevyhovují bezpečnostním předpisům A tak se bouralo znovu. Tentokrát se tam vešla i automatická telefonní ústředna.

Pro místní lidovou knihovnu se našlo místo v budově zdravotního střediska a pan Neumann se přestěhoval do vlastního, nově postaveného domku. Pak už mohla Jednota začít stavět nový obchodní dům, jak se tehdy říkalo.

Při silnici na hrázi Záhumenního rybníka začala výstavba benzinové čerpací stanice. MNV ji stavělo ve vlastní režii a po dokončení ji výhodně prodalo národnímu podniku Benzina. Při zahájení stavby musely být nejdříve vyhloubeny jámy pro podzemní nádrže. Při navalování kamene do lžíce bagru se však jeho rameno dotklo elektrického vedení a proud zasáhl a na místě zabil vedoucího stavební skupiny pana Karla Štikara.

Další rozsáhlou investicí byla přestavba původního lihovaru. Dostavbou hlavní budovy a nové výrobní haly vznikla provozovna na výrobu sušené bramborové moučky. Investorem byl n. p. Škrobárny Havlíčkův Brod.

Současně byla zahájena stavba nové základní školy. Protože bylo obtížné zajistit stavební firmu, nabídlo vedení obce ze svých zdrojů odprodej 1 milionu cihel. Ihned se objevili tři zájemci. Nakonec stavbu zaštítil Okresní stavební podnik. Vzal to i s těmi cihlami. Škola byla otevřena 2. září 1973.

Mezi tím se ještě stihly nové chodníky, osvětlení a asfaltový povrch na hlavních ulicích.

Nový kabát dostal také farní kostel sv. Vavřince. Nesložitější byla výstavba lešení u jeho věže a následná oprava omítek a kopule. K tomu se ještě přidala generální úprava okolního parku. Byly ponechány pouze zachovalé vzrostlé dřeviny, ale jinak byl celý povrch zorán, přivedeno zavlažovací potrubí a provedena nová zahradní výsadba. To všechno zdarma a svépomocí.

V těch letech ukončila také provoz proslavená hospoda u Koudelů. Stará paní hostinská šla na odpočinek a tak byla budova uzavřena. Urychleně byl proto stavebně upraven další památný podnik u Hladkých. Tentokrát se, ale provozu ujal pan Štola s manželkou.

Zásadní proměnou prošel také interiér Kulturního domu. Rekonstrukce havarijního zavěšení stropu, jeviště, přísálí i kvalitní výtvarné řešení hlavního sálu. To všechno učinilo z bohdalovského kulturáku jeden z nejzajímavějších kulturních stánků regionu.

A to jsme ještě nezmínili výstavbu v JZD. Byla postavena čtyř bytovka pro bydlení mladých zaměstnanců a čtyřřadý kravín pro zvýšení výroby mléka.

Zdá se až neuvěřitelné, co všechno se v Bohdalově v průběhu let 1969 - 1973 za pouhých pět roků zvládlo a realizovalo. Snad to bylo i tím, že i když to kronikář té doby nepřiznal, profoukl i Bohdalovem čerstvý vítr roku šedesát osm. Lidé cítili vůli po změně. Vznikla řada plánu a především chuť a vůle je realizovat.

Od té doby už uběhlo půl století. Stejně se ale, při průchodu městečkem může někdy někomu zdát, že se čas od té doby zastavil. 

2. září 1973. Slavnostní otevření budovy nové školy.
2. září 1973. Slavnostní otevření budovy nové školy.