Kaple v Chroustově

03.11.2021

   Kaple v Chroustově byla postavena v roce 1885 a zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi. První zvon musel být odevzdán v době první světové války pro válečné účely. V roce 1923 byl pořízen z darů občanů druhý zvon finančním nákladem 1 600 Kčs. Na pravé straně kaple byl postaven kříž na památku Františku Králíčkovi padlému v první světové válce. Kříž nechali postavit jeho rodiče František a Marie Králíčkovi z č.p. 4. V roce 1925 byl na levé straně kaple postaven misijní kříž. V roce 1930 bylo zbudováno ohrazení kaple - kamenná podezdívka a dřevěné tyčkové oplocení, které provedla mládež. V roce 1939 byl restaurován oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje. Finanční sbírka mezi občany přinesla částku 7 000 Kčs, jíž byla oprava zaplacena.

Významné osobnosti - rodáci Chroustova

...ač vyšli z malých a chudých poměrů, dopracovali se vlastní pílí pozoruhodných výsledků

  1. Jan Novotný, nar. 25.3.1842, zemřel 15.7.1932.

Syn tesaře Novotného z č.p. 21 v Chroustově. Obecnou školu navštěvoval v Bohdalově, gymnázium v Jihlavě a bohosloví v Brně. V r. 1875 odešel na dočasný odpočinek a převzal šéfredaktorství časopisu "Hlas", který řídil do r. 1896, kdy odešel na faru do Radostína. V r. 1900 se stal měřínským děkanem a v r. 1915 jihlavským arciknězem. Zemřel 15.7.1932 jako zámecký kaplan v Náměšti nad Oslavou. Daroval velký obraz, který je umístěn v jeho rodném domě č.p. 21, dnes ve vlastnictví p. Novotného Česlava. Ze svým úspor zřídil dvě nadace: 4 000 Kčs s ročními úroky 160 Kčs pro studující ve farnosti Bohdalovské, druhou - 2 000 Kčs na školní potřeby, na ošacení chudých školních dítek v Chroustově.

  1. Jan Klíma, nar. 2.2.1914 v domě č.p. 19 v Chroustově

Primici měl o chroustovské pouti 5.7.1941, působil v několika farnostech, naposledy ve farnosti Svitavy.

V roce 1946 byla kaple v Chroustově opravena, opraveno bylo i oplocení kaple nákladem 15 000 Kčs. Zvon byl poškozen zřejmě od zbloudilé střely z konce druhé světové války. Opravy prasklého zvonu se zhostil p. R. Manoušek z Brna Židenic. Svěcení zvonu bylo provedeno o pouti 5. července 1946 knězem P. Josefem Votavou z Bohdalova. Kmotrou byla Božena Klímová z č.p. 19. Byla provedena sbírka a bylo vybráno 1 800 Kčs. Zvon má nápis: "Sv. Cyrile a Metoději - oroduj za nás - Chroustov - 1918-1945 - LP 1946."