7 podnikatelů, kteří v historii politikou rozvinuli svoje podnikání

14.07.2022

Převzato z časopisu Finance pro radost

Nejen Andrej Babiš je podnikatel v politice, který se snaží díky politice rozvinout a rozšířit své vlastní majetky a podnikání. Už v historii se podnikatelé snažili díky politickému angažmá ovlivňovat chod země České a pomoci tak nejen ekonomice země, ale hlavně svému vlastnímu podnikání.

Kdo byli oni muži:

František Ringhoffer II.

- Známý pražský průmyslník, zakladatel vagonky na Smíchově, byl v letech 1861 až 1865 smíchovským starostou. Na své náklady nechal například vypracovat regulační plán města. Souběžně byl i poslancem Českého zemského sněmu. Jeho syn František Ringhoffer III. byl do sněmu zvolen též, a navíc byl roku 1892 císařem jmenován doživotním členem Panské sněmovny ve Vídni.

František Horský

- Ve své době byl rodák z Bíliny "kolínským Babišem". Někdejší vrchnostenský úředník rozjel v roce 1857 své soukromé podnikání. Postupně vybudoval zemědělsko-potravinářský komplex, který zahrnoval kolínský velkostatek se zámkem a pivovarem, další statky u Kadaně a Žatce, cukrovar, továrnu na výrobu umělých hnojiv, železniční vlečku. Výrazně se angažoval na poli zemědělské osvěty, roku 1864 byl zvolen starostou kolínského okresu.

Josef Bromovský

- Rodák z Nového Bydžova. Původně byl technickým úředníkem v karlínské strojírně podnikatele Daňka. Roku 1874 založil v Hradci Králové firmu Märky, Bromovský & Schulz, jež se zabývala výrobou strojního zařízení pro cukrovary. Cukrovary též stavěla, do pronájmu získala Adamovské strojírny. V 80.letech 19. stolení se zapojil do politiky. V roce 1885 byl zvolen do Českého zemského sněmu i do vídeňské Říšské rady.

Gustav Adámek

- Obchodník a statkář. Patřil mu velkostatek Čelina u Dobříše, byl ředitelem Městské spořitelny v Praze, byl též předsedou České zajišťovací banky. Od roku 1897 byl poslancem Českého zemského sněmu, ve stejný rok získal mandát v Říšské radě.

Josef Brdlík

- Podnikatel v textilním a chemickém průmyslu. Od roku 1876 řídil se svým bratrem textilní továrnu v Žirovnici (firma Leopold Brdlík a synové). Následně založil v Kralupech nad Vltavou chemický závod na destilaci kamenouhelného dehtu, byl i majitel parního mlýna. Předsedal také Obchodní a živnostenské komoře v Českých Budějovicích. V roce 1895 byl zvolen do Českého zemského sněmu, od roku 1897 zasedal i v Říšské radě.

Jan Heimrich

- Továrník a statkář. Roku 1895 založil v Bohdalově továrnu na stroje, kterou posléze přestěhoval do Jihlavy. V letech 1902 až 1906 byl poslancem Moravského zemského sněmu. Opakovaně získal i mandát v celostátním zákonodárném sboru - Říšské radě.

Tomáš Baťa

- Známý zakladatel obuvnického koncernu se v roce 1923 vložil do komunální politiky. Měl totiž problémy s předchozím levicovým vedením Zlína, které nepřálo rozšiřování jeho firmy. Baťovská kandidátka ve městě volby vyhrála (získala 17 mandátů z 30) a Baťa se stal starostou. Hned se pustil například do reformy zlínského školství, přišel též s konceptem Zlína coby moderního zahradního města.