RUNOKR - společně na cestách

11.10.2021

Šest lidí, tři dvojice, spousta nápadů a chuť dělat něco pro druhé. Jak pravil klasik. Budeš - li jenom mluvit, nic se nebude dít a nic se nezmění. Za těch několik málo let má RUNOKR za sebou několik desítek společných pochodů, cyklovýletů a kulturních akcí.Nejsou v Bohdalově sami. Jsou tu další spolky, sportovní a společenské organizace. Všem patří dík za to co dělají pro druhé. 

Malou ukázku aktivit RUNOKRU představuje připojený text a fotografie v galerii.


Výprava na zemskou hranici

V neděli 30. června se na historické hranici Čech a Moravy na východní straně kopce Blažkova uskutečnilo tradiční setkání spřátelených obcí. Tentokrát se k nim přidaly více než tři desítky občanů městyse Bohdalova. Na cestu se pod organizačním vedením spolku RUNOKR vydali z městečka, aby po příjemné procházce došli polními cestami na křižovatku mezi obcemi Újezd a Sirákov. V čele bohdalovského průvodu šla krojovaná sousedská dvojice. Ta u pomníku strážce hranice položila pamětní věnec a přednesla zdravici. Za velké pozornosti několika stovek účastníku pak naše delegace provolala třikrát sláva a poté se aktivně zapojila do společné zábavy.

Další připravovanou akcí pod záštitou RUNOKRu bude v sobotu 3. srpna tradiční společný cyklovýlet. Tentokrát se vydáme severním směrem, abychom se společně zúčastnili zajímavé akce. Malý kousek od Rozštípené skály, na konci vesnice Hamry stojí zajímavá historická budova Brdičkova mlýna. Technické muzeum v Brně zde rekonstruovalo původní železářský hamr a v našem termínu zde navíc proběhne ukázková akce pod názvem Cesta do pravěku. Celková délka trasy 30 km je vhodná skutečně pro všechny a tak se Runokráci těší s Vámi na viděnou.