Mlýny na Bohdalovském potoce

11.10.2021

Pokud uvádíme v samotném Bohdalově tři historické mlýny, je jistě zajímavé zmínit také další, ležící po celé délce Bohdalovského potoka. Potok pramení v mokřinách na svahu Kyjovského kopce , aby po naplnění rybníků Belfrída, Hornomlýnského a Dolnomlýnského pokračoval dál údolím k Pokojovu a ke Kotlasům. Jeho samostatné putování pak končí v Ostrově nad Oslavou, kde předává svoji vodu řece Oslavě.

Na celém úseku dlouhém zhruba 10 km, je potvrzeno, včetně popsaných bohdalovských, celkem 8 historických mlýnů. O některých se dochovaly docela přesné a věrohodné údaje, které stojí za to si připomenout.

Pokojov - Šmerdův mlýn

čp. 14

Malý vesnický mlýn na Bohdalovském potoce pod dolním koncem rybníku Most, uvedený již na I. vojenském mapování z roku 1764. Jako celá obec Pokojov byl ve vlastnictví Žďárského kláštera. 

V r. 1749 je u mlýna uvedena stoupa.  

Asi kolem roku 1825 přichází z mlýna v Obyčtově rodina Hajčmanova. Na mlýně v Pokojově tak od té doby působí mlynáři v přímé mužské linii: Jan (nar. 1796) - Josef (nar. 1829) - Karel (nar. 1866).
V roce 1910 vedle mlynářství provozuje Karel Hajčman na mlýně i pilu.

Na tomto dolním mlýně se mlelo až do roku 1926 na mlýnských kamenech a tlačil se zde lněný olej. Po r. 1926 přešel majitel na válcový mlýn. 

Mlýn byl zastaven v r. 1940.

Pokojov - Vrchnostenský mlýn
čp. 7

Vesnický mlýn na Bohdalovském potoce na jižním okraji návsi. Mlýn byl panský,  původně poháněný vodním kolem.

V r. 1749 je u mlýna uváděna stoupa. Při mlýně čp. 7 byl v polovině 19. století také rozsáhlý obchod s rybami. V první čtvrtině 20. století byl přebudován na válcový. Dnes je bývalý mlýn veden v katastru nemovitostí jako zemědělská usedlost.


Kotlasy - mlýn a pila

Čp. 01E

K tomuto mlýnu zatím nejsou získány žádné údaje

Rendlíček - mlýn 

Mlýn je možné zařadit na tok Bohdalovského potoka jenom volně, protože byl poháněn vodou přímo z rybníka a teprve následně se voda přidávala k potoku


Ostrov nad Oslavou - Havelkův mlýn

Po mlýnu zůstal jen náhon, zajímavostí mlýna bylo, že náhony byly ze 2 různých toků (Oslava a Bohdalovský potok) a nad mlýnem se spojily.

Kolem roku 1900, ve mlýně mlel mlynář Meloun, mlýn vyhořel a byl znovu obnoven

Ve 20. letech byl pořízen generátor (blíže neznámého typu), který zásoboval mlýn a blízkou hospodu elektřinou do 30. let, poté byla obec elektrifikována (1931-33). Za války se ve mlýně mlelo pro rumunskou armádu

Naposledy se ve mlýně mlelo na jaře 1947, poté ještě chvíli fungovala pila-jednomužka.

1953 vystěhován poslední mlynář (Holzman)

Poté v objektu družstvo, kde šili šátky a šály pod družstvem v Novém Městě na Moravě

později cca do 60. let zde místní JZD šrotovalo obilí a též jej zde uskladňovali

Koncem 70. let vichřice strhla střechu

V 80. letech byl objekt zbourán úplně a na jeho místě vyrostla prodejna JEDNOTA

Jména mlynářů:

  • Holzman
  • Svoboda
  • Meloun
  • Frelich
  • Frölich

Vedle dalšího - Horního mlýna je v kronikách uváděn ještě mlýn na potoce mezi Vazebným rybníkem a Belfrýdem. V druhé polovině 19. stol. měl vlastní náhon a řadu roků po jeho rozbourání ( po povodni ) tam byl ještě nalezen kus mlýnského kamene.

Článek bude doplněn 

Všechny informace získány na webových stránkách Vodní mlýny v ČR