Rodina poštmistra Antonína Pliczky

09.03.2021


V průběhu 18. století se ve Žďáře nad Sázavou poprvé objevuje jméno Pliczka. Už tehdy je psáno polským nebo spíše slezským způsobem. Bernard Pliczka ( 1817 - 1897 ) je od roku 1859 uváděn jako žďárský poštmistr. Poštu provozoval ze svého domu, odkud také pravidelně vypravoval poštovní vozy do okolních i vzdálenějších měst. Měl několik dětí. Pro Bohdalov je zajímavý především:

Jan Nepomuk Pliczka ( 1841 - 1908 ). Ten se oženil s Kateřinou, rozenou Formánkovou, vdovou po Janu Koudelovi z Bohdalova. Jan Nepomuk se stal správcem a poštmistrem Bohdalovské pošty. Jako velký přítel bohdalovského továrníka a poslance Haimricha se zasadil o zřízení samostatného poštovního úřadu a telegrafní stanice. S ženou Kateřinou měli 4 syny.

Leopold, pracoval na ředitelství státních pošt v Brně.                                                                                                                 Antonín, převzal po otci poštovní úřad v Bohdalově.                                                                                                               Emanuel, oženil se na mlýn do Pokojova a
 Gottlieb, o kterém se zpráva nedochovala.

S historií rodiny je také spojen příběh Jana Pliczky ( 1895 - 1965 ). Syn Leopolda Pliczky který pracoval na ústředí pošt v Brně sloužil za první sv. války jako zpravodajský důstojník. Poté vystudoval práva a vybudoval si kariéru jako vrchní rada na Ministerstvu financí ČR. V období mezi válkami často navštěvoval Bohdalov a se strýcem Emanuelem se věnoval myslivosti.