Nejstarší mlýn

11.10.2021

Pod hrází Horního rybníka stál už v době husitských válek vodní mlýn. 

V roce 1420 je zmiňován jednokolový mlýn přináležející k obecní rychtě.

V roce 1684 je zmiňován v matrice Jan Kment, mlynář, Horní mlýn

 a v roce 1685 Jiří Kment , pravděpodobně jeho syn jako horní mlynář

V roce 1810 chtěla vrchnost obci mlýn odejmout, ale nakonec k tomu po soudních řízeních nedošlo.

Podle sčítacího archu z roku 1856 zde žili Mlynář Heimrich Václav nar. 1828, jeho žena Nepomučena nar. 1832 a syn Jan Nepomuk nar. 1853. Do širší rodiny také patřil Josef Ján nar. 1838, který byl mlynářským stárkem. 

V r. 1875 vytvořil Jan Nepomuk Heimrich z původního malého vodního mlýna parní mlýn s pilou, továrnu na škrob, sirup a hroznový cukr. V roce 1895 pak k tomu připojil strojírnu, ve které se vyráběly parní stroje a hospodářské stroje všeho druhu. Ve třicátých letech přenesl Heimrich výrobu do krajského města Jihlavy, kde založil první český podnik v tom jazykovém německém regionu.

Z pozůstatků budov a zařízení byly v roce 1936 byly vytvořeny Bohdalovské družstevní podniky.

Po r. 1948 budovy spadly pod zemědělské družstvo, postupně chátraly a úplně změnily svůj původní účel. Dnes patří bývalý mlýn jako hospodářská budova k rodinnému domu čp. 113.Parní stroj v Heimrichově mlýně byl opatřen vysokým komínem. Dnes na něm hnízdí rodina stěhovavých čápů.
Parní stroj v Heimrichově mlýně byl opatřen vysokým komínem. Dnes na něm hnízdí rodina stěhovavých čápů.