Bohdalov před 100 lety

18.05.2020

Zajímavý popis Bohdalova byl zaznamenán v knize Vlastivěda Moravská - místopis Okresu žďárského. Autor knihy Josef František Svoboda (1874 - 1946 ) pracoval na popisu a historii tehdejšího okresu a jeho obcí více jak deset roků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městys Bohdalov leží na rovince položené 585 m. n. m., obklopené ze tří stran věncem lesnatých horských hřbetů a pouze k severu, ke straně Města Žďáru otevřené. Vnější ladný vzhled dodávají mu rozsáhlé ovocné zahrady, o něž má zásluhu zvláště učitel Fr. Mach (1892 - 1906) a upravené náměstí. Národní jednota s dalším přispěním založila v r. 1912 na kostelním pozemku na místě zrušeného hřbitova, (kde byly dosud jen jasany a javory), park podle návrhu zahradního architekta Vaňka. Příštího roku byla úprava náměstí dokončena. Byla přestavěna radnice, postavena kamenná zeď a drátěné oplocení. Vlastní park byl vysázen až po konci války v roce 1922. Udržel se obětavostí několika občanů a školní mládeže, kteří přiváželi vodu z rybníka, neboť po dvě léta panovalo nesmírné sucho. Ke kamenné, pozdně barokní soše sv. Jana Nepomuckého, ohrazené zídkou a pěkným dřevěným oplocením přibyly v parku postupně tři díla sochaře Pelikána. Před parkem, směrem do náměstí vysazeny v roce 1930 na památku 80. výročí narození prezidenta osvoboditele spolu s alejí, podél ulice k náměstí, tři lípy svobody. Nesly jméno Masarykova, Benešova a Štefánikova. K té výsadbě pak přibyl ještě březový háj na pravém břehu Dolního rybníka. Jako památný strom je chráněna staletá lípa u Dolního mlýna. Jelikož je v místních studnách často nedostatek vody, je do dvou kamenných kašen přiváděna voda z obecního rybníčku.

J. F. Svoboda byl všestranný vlastivědný a národopisný pracovník, historik, archivář a muzeolog. Byl považován za největšího znalce moravského Horácka. Věnoval se jak horácké architektuře, uspořádání obcí nebo drobným stavbám, lidovému kroji a tanci. Z jeho publikace čerpal i Jaroslav Sadílek, když pracoval na středověké historii Bohdalova. Stejně tak se budeme k dílu pana ředitele Svobody ještě dlouho vracet také my.