Jaroslav Koudela 

11.10.2021

Legionář a odbojář Jaroslav Koudela se narodil 8. 4. 1897 jako syn hostinského Jana Koudely s č. p. 19 v Bohdalově. Absolvoval reálnou školu v Novém Městě na Moravě a Obchodní akademii v Brně. Hned po jejím ukončení narukoval v roce 1914 do rakouské armády. Byl zařazen jako vojín 17. praporu polních myslivců. Po svém zajetí vstoupil do Čs. legií a jako důstojník 1. dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova prošel celé Rusko a Sibiř. Po návratu pracoval jako vyšší úředník na ředitelství Čs. železnic v Brně. Jako záložní důstojník se zapojil do odbojové činnosti v organizaci Obrana národa, ale již 27. 10. 1941 byl gestapem zatčen. Při výslechu a mučení nikoho nezradil. Byl odsouzen za styky s osobami nepřátelskými říši a při Heydrichiádě, v době stanného práva, 28. 6. 1942 v Kounicových kolejích popraven zastřelením. Zanechal po sobě ženu a malou dcerku. In memoriam byl vyznamenán Československým válečným křížem