JUDr. František Eduard Tuna 

04.11.2021

Ve farní matrice Bohdalova je zápis o narození dětí Jakuba Tuny s čísla popisného 18.      V roce 1794 Otýlie, 1796 Klára a v roce 1810 František. Nejmladší syn vychodil reálku v Jihlavě a byl zapsán na studia práv ve Vídni. Byl jmenován doktorem a odchází jako řádný profesor na univerzitu do ukrajinského Lvova. V roce 1851 se vrací do Čech a vstupuje do soudních služeb. To však trvalo pouze krátce. Již v dalším roce 1862 přijímá nabídku profesury na Karlově univerzitě v Praze. Takřka 10 roků vyučuje na právnické fakultě a v roce 1861 je zvolen většinou hlasů rektorem celé Karlovy univerzity. V roce 1862 však po krátké nemoci umírá a je pohřben na pražských Olšanských hřbitovech.

Ve své poslední vůli věnoval František Tuna většinu svého majetku na zřízení nadace určené pro talentované studenty z Moravy. Nejstarší pamětníci vzpomínali jak pan profesor, ještě jako student navštěvoval o prázdninách rodnou obec, kde přespával v rodném domě nebo na faře. On sám vzpomínal nejenom na Bohdalov, ale i na sestru Otýlii provdanou do Kadova u Nového Města.