Katastrofa v lesích

14.10.2021

Ve dnech 26. - 27. října 1930 došlo ke katastrofě nebývalých rozměrů. Okolo čtvrté hodiny ranní začal padat mokrý sníh a vát severozápadní vítr od Blažkova. Vítr zesiloval, až se změnil ve větrnou smršť. Napadlo 75 centimetrů sněhu a ještě několik dnů se nedalo do lesa vkročit. Bylo jenom slyšet praskání a lámání stromů. Sněhová kalamita porazila na Vysočině 3.5 mil kubických metrů dřeva a na území budoucího Lesního družstva Přibyslav, kam se také hlásili majitelé lesů z Bohdalova, padlo zhruba 470 000 kubických metrů polomu. Katastrofa si vyžadovala okamžité řešení. V lesích u Račína byla v následujícím roce postavena nová parní pila. Do kraje přišlo také více než 300 dělníků ze Zakarpatské Ukrajiny. Ti spali v lesních zemljankách. Konjunkturu zažívala také několik následujících roků Heimrichova pila v Bohdalově. Byly zde zpracovány tisíce kubíků poškozeného dřeva. Práce na pile byla velice namáhavá. Vzhledem k tomu, že nebyla žádná mechanizace, musely se každý kmen, každý trám a každé prkno vzít několikrát do rukou. Rychlost a nasazení zabránily následným možným škodám, které by způsobil kůrovec. Během dalších několika málo let byly také poškozené plochy znovu osázeny. Bohužel tato usilovná práce našich předků a krásné lesy, které vysázeli před osmdesáti roky, přicházejí nyní vniveč. Teprve naši vnuci poznají, zda náprava nynějších škod bude mít stejnou váhu jako úsilí našich předků.