Panu děkanovi s úctou

11.10.2021

S panem děkanem Peňázem jsem se poprvé setkal před více než deseti lety při zakládání Společnosti Putování za Santinim. Já ze Žďáru, jsem hájil barvy svatojánské Santiniho Zelené Hory, zatímco on zastupoval překrásný Santiniho poutní kostel ve Křtinách. Pravidelně, často i několikrát do roka jsme se ve Křtinách potkávali. Já jako průvodce výprav za Santiniho dílem a on jako výborný znalec svého kostela. Proto jsem měl velikou radost, když se po letech vrátil zpátky na Vysočinu a stal se farářem v Novém Veselí i v našem Bohdalově. Protože se Poutník Jan, jak je mezi přáteli nazýván, pomalu, ale jistě blíží svými sedmimílovými kroky ke svému životnímu jubileu, dovoluji si mu s úctou věnovat jednu z Bohdalovských kapitol.

Monsignore Jan Peňáz se narodil 29. června 1951 v Novém Městě na Moravě. Své dětství prožil ve Slavkovicích se dvěma mladšími sourozenci, bratrem Josefem a sestrou Marií. Jeden rok studoval na střední všeobecně vzdělávací škole v Novém Městě na Moravě a poté ve středoškolském studiu pokračoval na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu, kde také v roce 1970 složil maturitní zkoušku. Roku 1971 začal studovat Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, v letech 1973 až 1975 absolvoval základní vojenskou službu a po návratu z ní v teologickém studiu pokračoval.

Kněžské svěcení přijal 27. června 1978 v Brně z rukou Mons. Josefa Vrany. Poté působil jako farní vikář nejprve krátce ve Vranově u Brna a následně v Jedovnicích. V roce 1982 byl ustanoven administrátorem v Moutnicích a roku 1990 se stal farářem ve Velkém Meziříčí a děkanem velkomeziříčským. Po obnovení Matice velehradské byl v roce 2007 zvolen jejím předsedou. Od 1. srpna 2008 byl ustanoven farářem ve Křtinách, které jsou významným mariánským poutním místem. Zde působil do července 2017. K 1. srpnu téhož roku byl jmenován farářem v Novém Veselí a dojíždějícím duchovním správcem v Bohdalově. Dne 15. září 2010 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

Další informace o jeho cestě životem si po stisknutí připojeného tlačítka můžete přečíst v zajímavém novinovém článku.