Náš svatý Jan Nepomucký

11.10.2021

V lidové úctě je svatý Jan Nepomucký řazen k hlavním zemským patronům. Tato úcta se stupňovala v době baroka, kdy byl také v roce 1721 blahořečen a následně v roce 1729 svatořečen. Stal se patronem české země, je pomocníkem proti pomluvám a povodním, ochráncem bezpečného putování a šťastného návratu. V roce 2021 tedy oslaví celá republika první část z třístého svatojánského výročí.

V Čechách je od té doby až dodnes socha svatého Jana neodmyslitelnou součástí měst i venkova, a totéž platí i o řadě dalších zemí. Jen v Evropě se počet soch sv. Jana Nepomuckého odhaduje na třicet tisíc.

Troufám si ale tvrdit, že mezi těmi všemi evropskými patří socha stojící na městečku v Bohdalově mezi ty nejvíce zanedbané.  

              Kdyby náš svatý Jan mohl kamené slzy ronit,  sám nad sebou by zaplakal.......