Selská jízda

11.10.2021

Selská jízda navazovala na spolek, který vznikl z někdejších takzvaných banderií. Byla zakládána na českém venkově po revolučním roce 1848. Banderia u sedláků posilovala sebevědomí, smysl pro pořádek, autoritu a disciplínu . V Bohdalově se činnost takového spolku neprokázala, ale největší sedláci jezdecké koně chovali obecně pro zvýšení osobní prestiže. Bohdalovská jízda se zúčastnila všech velkých meziválečných oslav. Naposledy je dokladována v roce 1946.