Zahynul při požáru

11.10.2021

9. dubna 1925 na Zelený čtvrtek ve 23. hodin, tedy pozdě večer vypukl požár v domě obchodníka a statkáře Josefa Holzbacha č. 47. K požáru přispěchali nejdříve hasiči z místního bohdalovského sboru. Protože hrozila a také se potvrdila možnost rozšíření požáru na další domy byli rychle posláni poslové na kolech do okolních vsí pro další pomoc. Největší nebezpečí hrozilo sousednímu stavení u Šulců, kam  přes seníky nad chlévy oheň přeskočil a začal se rozšiřovat. Obě stavení oddělovala 5 metrů vysoká zeď se zazděnými trámy. V 6 hodin byl znovu vyhlášen zvýšený poplach. Hasiči vystoupali na zeď a začali hasit rozhořelé vestavěné trámy. Náhle však došlo ke zhroucení zdi. Kameny prorazily štít a klenutí chléva. V sutinách zůstali zavaleni členové hasičského sboru Jiljí Mokrý, 19 roků, dědic hospodářství č. 42, Stanislav Peřina, Josef Antoš, Matěj Běhal a Albín Hron.  Jiljí Mokrý 11. dubna v nemocnici v Havlíčkově Brodě svým mnoha zraněním podlehl. Ostatní utrpěli různě těžká zranění, ze kterých se naštěstí postupně vyléčili. Pohřbu J. Mokrého se zúčastnilo 312 hasičů a 47 sokolů v krojích. K nim se přidalo velké množství obyvatel. Svojí přítomností tak poděkovali zemřelému i všem hasičům za jejich obětavost a hrdinství.