Skvělá díla u kostela

11.10.2021

V parku u kostela sv. Vavřince jsou umístěna tři díla významného umělce sochaře Julia Pelikána. Vzhledem k osobnímu přátelství k tehdejšímu bohdalovskému řídícímu učiteli a kronikáři Petru Maděrovi byl poprvé získán pro vytvoření pomníku padlým a to již krátce po skončení války. Pomník  byl v parku umístěn v roce 1920. K desátému výročí založení Republiky rozhodly se místní spolky pro výstavbu pomníku Prezidentu osvoboditeli. Kamenný blok o váze 30 centů byl dopraven z lomu v Najdeku. Na něj pak byla umístěna plaketa s portrétem T. G. Masaryka. 10. srpna 1932 přibylo v parku další významné umělecké dílo. Na kamenný kříž byla za osobního dohledu mistra Pelikána připevněna bronzová plastika ukřižovaného Krista. Jedná se mimořádně kvalitní moderní dílo, které je v prvním provedení umístěno v tehdy nově postaveném chrámu Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně. Model dal sochař k dispozici ještě k jednomu odlitku pro umístění v Bohdalově. Vlastní model byl pak uložen v arcibiskupském muzeu.

Sochař Pelikán se narodil se 23. února 1887 v rodině ševce, v domě čp. 35 v Novém Veselí. V letech 1901 až 1905 studoval na Odborné škole kamenické v Hořicích. Poté studoval u profesora Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze. Již během studií obdržel Turkovu cenu, která mu umožnila studijní pobyt v Paříži a Itálii. Po studiích se usadil v Olomouci. Slibný umělcův rozlet byl přerušen vypuknutím první světové války. Byl nucen narukovat, a přidělili ho do zvláštního oddílu pro výzdobu válečných hřbitovů na území dnešního Polska. Po skončení války se Julius Pelikán vrací ke své tvorbě. Až do své smrti v roce 1969 žije trvale v Olomouci.