Výborně zpracovaná publikace 

11.10.2021


Vždycky jsem se zajímal o historii rodné obce a tak jsem před pár lety s napětím očekával zpracování a vydání knihy pana Jaroslava Sadílka.  Netuším, kolik Bohdalováků si knihu přečetlo celou, ale už to, že ji mají ve svých knihovnách jim umožňuje nalézat odpovědi na otázky z dávné historie rodného místa. A je to historie zajímavá a bohatá.

Když jsem se pana Sadílka ptal na možnost navázání na jeho práci a zpracování novější historie, odpověděl mi stejně jako už bohužel zesnulý Václav Flesar, autor knihy Kořeny věků. Psát historii posledního století není jednoduché a  oni by tedy do toho tedy nešli. Jenom kolik režimů za sto let prošlo republikou i obcí. Kolik rodin bylo postižených a kdo naopak na čem a na kom profitoval. Je zapotřebí získat odstup několika generací a mít k dispozici ověřené historické prameny.

Vzal jsem si jejich slova k srdci .

K dříve získaným fotografií proto doplňuji pouze příběhy, které jsou uvedené v konkrétních pramenech . Kritické hodnocení nechávám s důvěrou našim pravnukům.