Československé legie

11.10.2021

V obecní kronice byl v roce 1923 zapsán seznam všech odvedených občanů Bohdalova do Rakousko - uherské armády. Vedle řady padlých na různých frontách však byla u devíti z nich uvedena poznámka - sloužil v Československých legiích. Po tak dlouhé době se zdálo takřka nemožné, dovědět se něco víc o osudech těchto mužů i o jejich strastiplné cestě domu, do vlasti. Pak jsem náhodou získal informaci, že v souvislosti se stým výročím návratu legií do ČR je možné zažádat na Ústředním vojenském archivu podrobnosti o jejich službě. Pracovníci archivu mi v první odpovědi potvrdili, že všechna uvedená jména z Bohdalova jsou řádně v seznamech legií zapsána a že v pracovním pořádku pro nás zpracují další podrobnosti. Můžeme se tak těšit, že se již brzy seznámíme se zajímavými osudy našich předků - legionářů.

Seznam legionářů z obce Bohdalov tak jak je zapsán v obecní kronice z roku 1923

Koudela Jaroslav Bohdalov 19                                                                                                                                                              Svoboda Eduard Bohdalov 88                                                                                                                                                              Vetchý Josef Bohdalov 87                                                                                                                                                            Promberger Leopold Bohdalov 21                                                                                                                                                      Koubek Alois Bohdalov 28                                                                                                                                                              Večeřa Ferdinand Bohdalov 100                                                                                                                                                      Novotný Emanuel Bohdalov 58                                                                                                                                                          Pejchal Eman Bohdalov 82                                                                                                                                                                    Kašík Filip Bohdalov 99                                                                                                                                                                        Rudolf Tálský Bohdalov

Letos uběhlo přesně sto let od návratu československých legionářů z Ruska. Byli to vojáci v zahraničí, kteří se rozhodli přidat na stranu Dohody a bojovat proti císaři. V Rakousku-Uhersku byli za vlastizrádce, po první světové válce je lidé naopak oslavovali, jako ty, kteří se zasloužili o vznik Československa. Z Vladivostoku se jich od prosince 1919 do podzimu 1920 vrátilo asi sedmdesát tisíc

Jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků, tedy českoslovenští legionáři, byly rozmístěny po celé délce takzvané transsibiřské magistrály a postupně se přemísťovaly do Vladivostoku, odkud cestovaly domů, do Československa.

Legionáři putovali parníky do přístavů v Itálii nebo Německu. Cesta přes Ameriku trvala asi měsíc, ne všichni se však vrátili domů. Legionáři, kteří se vraceli v první vlně v lednu 1920, byli oslavováni jako hrdinové. Šlo o vojáky, kteří českou družinu v Rusku zakládali a bojovali tam nejdéle.