Pan farář odbojář

03.11.2021

V letech okupace, v roce 1942 nastoupil na zdejší faru Pater Josef Votava, rodák z Brtnice. Krátce po svém příchodu začal spolupracovat s pronacistickým odbojem a Bohdalovská fara se stává místem schůzek skupiny vedené generálem Lužou. Schůzek se zúčastnili významní členové odboje, kapitán Stejner, kapitán Soška, profesor Grňa a další důstojníci. Po řadě organizačních jednání byla na faře 17. července 1944 ustavena organizace Rady tří. Při setkáních spolupracovala řada dalších občanů Bohdalova a asistovali také příslušníci četnické stanice, kteří při tajných schůzkách střežili okolí fary. Po prozrazení skupiny a zastřelení generála Luži, došlo k vyšetřování, zatčení a uvěznění několika občanů obce. Faráře Votavu však nikdo z nich nezradil.

P. Votava odchází z Bohdalova v roce 1949 do Měřína a na jeho místo přichází měřínský kaplan P. František Baťka. Ten je už sledován státní bezpečností a o vánocích, na sv. Štěpána tj. 26. 12. 1949 na bohdalovské faře zatčen a odsouzen za protistátní činnost.

P. Votava sloužil v Měříně a zapojil se do ukrývání dalšího kněze P. Dokulila z Uhříněvsi. Ten dokázal s pomocí řady věřících unikat takřka sedm roků zatčení. Po jeho prozrazení je zatčen a odsouzen také P. Votava. To co se nepovedlo fašistům, povedlo se komunistům.


P. Josef Votava
P. Josef Votava