Škola v Chroustově

11.10.2021


Až do roku 1894 příslušela obec Chroustov školní docházkou k Bohdalovu. Narůstající počet dětí a zvláště v zimě složitá cesta lesem do školy přesvědčila obecní zastupitelstvo o potřebě postavit vlastní školu. V roce 1892 byla podána žádost k c.k. školní radě. Ta byla, především díky počtu dětí, schválena a na jaře následujícího roku byla zahájena stavba. Cihly byly páleny přímo na místě, stejně jako kopán kámen a písek. Dřevo na krovy bylo dodáno z obecního lesa. Stavbu vedl stavitel Jan Schier z Nového Města, který také vyhotovil plány. Stavba postupovala rychle a tak mohla být škola 28. září 1894 slavnostně vysvěcena. První žáci nastoupili do školy 16. listopadu. Školu vedl prozatímně Julius Havel, podučitel z Německého Rudolce. 28. února následujícího roku však nastupuje definitivní správce školy Antonín Promberger, pocházející původně z Bohdalova. Ten vystudoval gymnazium v Třebíči a Učitelský ústav v Brně a působil dosud na školách v okrese Novoměstském.

Ihned na jaře založil učitel spolu s žáky na pozemku u školy školní zahradu, do které vysázeli během dvou roků velké množství stromků a keřových rostlin. Zahrada se mohla stát pýchou obce a zvláštností v tomto horském kraji. V únoru 1897 však neznámý škůdce zahradu zcela zničil. Natrvalo bylo poškozeno takřka 1800 štěpů. Byly to plané i šlechtěné stromky připravené k další výsadbě a množení. Škoda byla okresnímu soudu vyčíslena na 380 zlatých.

4. září 1905 byl při začátku školního roku slavnostně při mši v Bohdalovském kostele vysvěcen nový školní prapor. Byl darem paní Marie Grosslové z Vídně. Rozené Prombergerové z Bohdalova, sestry správce školy. Bylo to poděkování za uzdravení, jakého se jí při letních pobytech v Chroustově dostalo.

Koncem tohoto měsíce, ale odchází řídící učitel Antonín Promberger neboť je jmenován řídícím nadučitelem do nové vícetřídní školy v Jamách u Žďáru.