Kříž nad našimi lesy

29.11.2020

Bylo krásné podzimní sobotní odpoledne. Vydali jsme se hledat a nafotografovat jeden z nejzajímavějších smírčích křížů v našem regionu. Byl vždycky ukryt mezi stromy a ze silnice ke Kyjovu neviditelný. Jeho historie není dokladovaná, ale podle některých vzorů a obdobných typů se jedná o dílo staré nejméně pět století. Podle katalogu, kde je zařazen pod číslem 0706, je s ním dokonce spojována cyrilometodějská legenda. To, ale bohužel nestojí na skutečnosti. Solunští bratři přišli do naší krajiny v polovině devátého století a my již víme, že Bohdalovsko bylo osídleno až o tři století později. Pravdu o vzniku kříže se tedy už dnes nedovíme.

Vzácně zachovalý kříž však dostává ve významu své historické výjimečnosti další, mimořádný smysl. Stojí dnes totiž na kraji obrovské paseky. Jedné z mnoha. Stává se tak pomníkem a poslední vzpomínkou na krásné smrkové lesy, které kolem něho stály po staletí. Tyto lesy dnes nenávratně mizí. Naše generace se během krátké doby bude z Bohdalova dívat pouze na holé hřebeny Arnoleckých hor.

Českou krajinu čeká v příštích několika letech dokonání její zásadní proměny.                      Z původních smrkových lesů zbude po letošním roce méně než polovina, jak říká studie Czech Forest. Výzkumníci upozorňují, že rozvoj kalamity již nelze zastavit.

V českých lesích kůrovec podle dosavadních odhadů napadl v ČR v roce 2019 smrky v rozsahu mezi 25 až 30 miliony metrů krychlových. V letošním roce se pak podle odhadu think tanku Czech Forest kůrovec jedná až o 60 milionů kubických metrů dříví a v příštím roce se pak objem poškozeného dříví může zdvojnásobit až na 120 milionů metrů krychlových.


Popis smírčího kříže v katalogu
Číslo v centrálním registru:
0706
Rozměry: 63 x 58 x 22 cm
Popis: žulový kříž s malou hlavou a mohutným klínovým spodkem.
Pověst: cyrilometodějský kříž.

Stanoviště: Bohdalov - Kyjov


Na kůrovcovou kalamitu v roce 2016 reagovaly Lesy ČR pomalu. Systémové řešení přijal státní podnik ale až v roce 2019, zjistila kontrola NKÚ.