Rodina mlynáře Heimricha

27.06.2021


Pod hrází Horního rybníka stál už koncem 18. století vodní mlýn. Podle sčítacího archu z roku 1856 zde žili Mlynář Heimrich Václav nar. 1828, jeho žena Nepomučena nar. 1832 a syn Jan Nepomuk nar. 1853. Do širší rodiny také patřil Josef Ján nar. 1838, který byl mlynářským stárkem.

11. května roku 1853 se v Bohdalově narodil zmíněný Jan Nepomuk Heimrich. Po reálných studiích a několikaleté praxi převzal ve 20 letech života rodinný podnik, který postupně rozšiřoval, až z něho vznikl velký závod s parním mlýnem, parní pilou, továrnou na škrob (ale také na sirup a hroznový cukr), továrnou na výrobu parních a hospodářských strojů a k tomu náležející hospodářství. Rozmach firmy byl tak extenzivní, že v roce 1902 byla zprovozněna cihelna, roku 1903 tírna Inu a v roce 1931 místní družstevní lihovar, ve kterém už ale patřil mezi vedoucí představitele jeho syn Čeněk. Zásluhou Jana Nepomuka Heimricha byl také v roce 1874 založen v Bohdalově jeden z nejstarších hasičských sborů na Morav

Vedle činnosti hospodářské a podnikatelské se Jan Nepomuk Heimrich plně zapojil do zemské a říšské politiky. Vzhledem ke svým kontaktům v Praze a v Brně se zapojil do strany Mladočechů a v roce 1885 byl za novoměstský politický okres zvolen poslancem Moravského zemského sněmu a následně v roce 1890 poslancem do vídeňské říšské rady za politické okresy Nové Město, Boskovice, Tišnov a Blansko. Právě v tomto roce také Masaryk zakládá novou Českou stranu lidově pokrokovou za kterou Jan Nepomuk Heimrich zůstává poslancem až do roku 1906. V den svých 80. narozenin byl Jan Nepomuk Heimrich postižen mrtvicí a o pět dnů později v úterý 16. května 1933 uprostřed své rodiny umírá. O dva dny později je v odpoledních hodinách převezen z Jihlavy do své rodné obce Bohdalov a za velké účasti veřejnosti pohřben na místním hřbitově do rodinné hrobky.