Měšťanská škola

02.07.2020

1. září 1946 bylo završeno mnohaleté úsilí vedení obce o zřízení vyššího měšťanského stupně základní školy. Po řadě pokusů, které neuspěly již ve třicátých letech, na vině byla neochota okolních obcí podílet se na nákladech, byla přestavěna budova dřívější radnice a hostince a škola uvedena do provozu. Zásluhu na zřízení měšťanské školy měli především první poválečný starosta pan Albín Hron a řídící učitel František Bláha. Je zajímavé, že novým ředitelem celé školy se pak stal František Holoubek, který přišel do Bohdalova jako odborný učitel z Bystřice nad Pernštejnem. Do tříd na Staré radnici pak chodily jednotlivé ročníky až do otevření nové základní školy v roce 1974.