Mimořádná výzdoba kostela

05.11.2021

Farní kostel stojí na místě původního kostela raně gotického, který zde byl vystavěn ve třetí čtvrtině 13. století. Ve své současné barokní podobě byl kostel postaven za místních farářů Václava Noska a Jindřicha Noska mezi léty 1736 - 1758, v návaznosti na dostavbu fary. Patronem byl tehdejší majitel brtnického panství hrabě Antonín František Collalto et San Salvadore. Věž kostela byla dokončena roku 1752. Roku 1792 byla do kostela vestavěna hudební kruchta s varhany a v pozdější letech bylo provedeno jen několik méně významných úprav, především po požárech v letech 1872 a 1895, které zasáhly snad pouze střechu [17].

Kostel je jednolodní podélnou stavbou obrácenou na jihovýchod s hranolovou věží na straně severozápadní. Podélné rameno tvoří halu, která se na bocích otevírá dvojicemi oblouků dělených pilířem do kaplí příčného ramena. Nad kaplemi jsou oratoře s klenbou v úrovni klenby lodi a nad nimi pak okna s půlkruhovým záklenkem, která prolamují hladkou vnitřní fasádu. V kaplích, oratořích i lodi je valená klenba, která zaklenuje i vstup podvěžím. K němu přiléhá mělká hudební kruchta podklenutá jediným širokým obloukem. Sakristie, původní gotické kněžiště, je zaklenuta křížovou klenbou, jejíž žebra se protínají ve vrcholu a sbíhají se v koutových jehlancových konzolách s plochou krycí deskou. Na severozápadní straně zůstal zachován zděný vítězný oblouk s lomeným záklenkem.

Ve věži kostela se nacházejí čtyři zvony, ulité roku 1948 Rudolfem Manouškem v České u Brna.

Stavbu obklopuje zahrada, která je přebudovaným hřbitovem, a dnes ji zdobí plastiky z dílny Julia Pelikána (z roku 1928). Před vstupní brankou se nachází kamenná socha sv. Jana Nepomuckého a železný kříž.

Interiér kostela je vybaven jedním hlavním oltářem a čtyřmi menšími oltáři v bočních kaplích. Všechny jsou osazeny malbami a doplněny sochařskou výzdobou. Skulpturami jsou hojně vyzdobeny i kazatelna a křtitelnice a sochy se uplatňují i na dalších místech v kostele, a to na hudební kruchtě před varhanami, při vstupu do kostela a na jihovýchodní stěně lodi. Malířskou výzdobu doplňuje čtrnáct zastavení křížové cesty, která jsou umístěna na zdi lodi a na pilířích oddělujících od sebe kaple.

V nedávné době byly na bohdalovském kostele prováděny jisté úpravy - rekonstrukce střechy a fasády v roce 2001 a vnitřní odvlhčení kostela a nová výmalba v roce 2005. Tyto zásahy se však umělecké výzdoby kostela nijak nedotkly, když pomineme příhodnější klima, které tak bylo zajištěno.