Správa panství na Brtnici

03.06.2020


V červnu roku 2020 navštívila výprava příslušníků severoitalského šlechtického rodu Collalto et San Salvatore místa svého někdejšího jihomoravského panství - Brtnici, Okříšky a Kněžice na pomezí Jihlavska a Třebíčska. Rodina v čele s princeznou de Croy-Collalto chce pomoci zachránit už roky zchátralý zámek v Brtnici.

Při této příležitosti bylo několikrát také zmiňováno jméno našeho městečka Bohdalov a panství v tehdejším Německém Rudolci. Stojí tedy za to připomenout si zpětně historii míst, která byla po čtyři století spojena pod jednou správou

V písemných pramenech je Brtnice poprvé zmiňována v roce 1234, kdy král Václav I. daroval trhovou obec Brtnici cisterciáckému klášteru v Předklášteří u Tišnova. Od roku 1410 se Brtnice stává majetkem významného rodu pánů Brtnických z Valdštejna. Pod jejich zlatomodrým znakem se lvy městečko vzkvétalo plná dvě století. Nad městečkem byl vybudován mohutný opevněný hrad, který při pozdějších přestavbách zcela zanikl.

Po roce 1623 byla česká šlechta vystřídána italským rodem z Collalto et San Salvatore, který držel brtnické panství až do roku 1945. Také noví majitelé se starali o architektonické povznesení svého sídla. Přestavbou byl pověřen významný architekt Giovanni Batista Pieroni, který mj. jako poradce Albrechta z Valdštejna vedl stavbu jeho paláce v Praze. Pieroni přetvořil interiér kostela a vybudoval přilehlý klášter. Z collaltovského období pochází atmosféra městečka, které si dodnes zachovalo původní rozložení. Kolem náměstí se dochovala řada renesančních a barokních domů, na nichž lze vysledovat vývoj stavitelství.

Veškerý majetek rodu Collaltů byl na základě Benešových dekretů v roce 1945 zestátněn.

Rod Collalto podle tradičního pojetí vymřel po meči: v roce 2004 zesnulý kníže Manfred Collalto měl totiž pět dcer. Nejstarší z nich, Isabella (narozena 1960), se provdala za Guillauma de Croy ze starého vévodského rodu. Příslušníci rodu Collalto žijí na obnoveném rodovém sídle San Salvatore (zničeném za 1. sv. války) u italského Susegana. Zabývají se především vinařstvím.

Brtnice s místními částmi má 3 722 obyvatel.