PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO

30.07.2022

https://www.korunavysociny.cz/turisticke-cile/priroda/prirodni-park-bohdalovsko


Přírodní park BOHDALOVSKO


Území o rozloze 60 km2 v západní části žďárského okresu zahrnuje katastry obcí: Bohdalov, Březí nad Oslavou, Chroustov, Kyjov, Milíkov, Nové Veselí, Pavlov, Rudolec, Starý Telečkov a Znětínek.

Na území se vyskytuje 58 druhů ohrožených a zranitelných rostlinných druhů, 71 živočišných druhů, z toho 9 kriticky, 22 silně a 40 ohrožených, které našly ochranu ve zvláště chráněných územích.

Přírodní park, který na severu navazuje na CHKO Žďárské vrchy s vyhlášenými přírodními parky Svratecká hornatina, Halasovo Kunštátsko a Kameničky, dotváří komplex nejcennějších krajinných segmentů v kostře ekologické stability této části Českomoravské vrchoviny.


HAVLINA

Vrchol Havlina, nedaleko obce Chroustov, naleznete na zelené turistické značce.

Jedná se o nejvyšší bod Arnoleckých hor. který z dáleky nepřehlédnete díky mohutnému stožáru, který je na jeho vrcholu umístěn. Orientační bod z něj dělá stožár s anténami.

Vrchol ve výšce 707 m nad mořem je zalešněný, ale stačí popojít pár kroků a naskytne se vás krásná vyhlídka na oblast Žďárských vrchů. Zelená tur. značka spojuje jižní vrcholy Arnoleckých vrchů a směrem na severozápad je to po ní kousek k prameni říčky Bálinky.

Kousek od vrcholu je pro turisty kryté místo pro odpočinek.

PRAMEN BALINKY

Pramen Balinky naleznete na zelené turistické značce nedaleko vrcholu Havlina.
Balinka je malebná říčka, pramenící v Arnoleckých horách, která je pravým přítokem Oslavy a jejich soutok dává jméno Velkému Meziříčí. Sice není dlouhá, měří pouhých 31 kilometrů, ale dokáže být i velmi zrádná, často její dolní tok postihují záplavy.

U pramene nejdete hezké značení a kroniku na zápisy. Je vidět, že místní lidé mají k tomuto prameni dobrý vztah.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA LAGUNA U BOHDALOVA

Přírodní památku Laguny u Bohdalova tvoří soustava tůní, která vznikla v místech, kde se těžila hlína a jíl pro nedalekou cihelnu.

Nachází se na severním okraji obce Bohdalov, vedle hlavní silnice. K tůním vede zpevněná cesta a dá se tu pohodlně zaparkovat.

V tůních žije velké množství obojživelníků, vodního hmyzu a planktonních organismů.

V areálu je umístěno několik informačních cedulí, které seznamují návštěvníky s tímto krásným místem.

Historicky jde o nejvýznamnější lokalitu pro obojživelníky v kraji, bylo zde doloženo pro podmínky Vysočiny neuvěřitelných 12 druhů (čolek velký, čolek obecný, čolek horský, kuňka ohnivá, blatnice, rosnička, ropucha zelená, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý, skokan krátkonohý a skokan zelený).

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA RYBNÍKY U RUDOLCE

Přírodní památka Rybníky u Rudolce zahrnuje dva rybníky v mělké rybniční pánvi v pramenné oblasti Bohdalovského potoka.

Součástí přírodní památky je Olšinský rybník a Pařezný rybník s břehovými porosty a zarůstající rašelinnou loukou pod hrází.

V lokalitě se vyskytuje silně ohrožený druh trávy puchýřky, dále pak se tu vyskytují kuňky ohnivé, silně ohroženého druhu žab. U Staropavlovského rybníka také roste vzácná masnice vodní.


PŘÍRODNÍ REZERVACE BABA

Přírodní rezervace představuje zachovalý komplex bučin v okolí hřbetu Baba v Arnoleckých horách.

Do rezervace se pohodlně dostanete z Chroustova.

Přirozená bučina s převažujícím bukem lesním, doplněným jedlí bělokorou. Bučiny jsou domovem ohrožených živočichů (čáp černý, holub doupňák a lejsek malý). Na jeho vrcholu se nacházejí skály, balvanité sutě a kamenná moře.