Silnice spojující Bohdalov se světem

26.08.2020


Do roku 1901 procházela Bohdalovem pouze silnice vedoucí od Žďáru do Polné a Jihlavy, tedy od Veselí k Rudolci. V roce 1905 byla postavena silnice k Chroustovu a silnice k Pavlovu. Až v roce 1923 byla vyměřena a postavena silnice k Pokojovu s napojením na Březí, Ostrov a Veselí. Na chroustovskou silnici navázala pak spojnice ke Stáji ústící do silnice na Jihlavu. V návaznosti na tento velký objem prací bylo jednáno o vybudování silnice přes Blažkov do Sirákova a dále k Nížkovu a Přibyslavi. Tím by se stala z Bohdalova důležitá a perspektivní propojovací křižovatka. Jednání však selhala a tak Bohdalovští zůstali stát kousek za hřbitovem. Jak poznamenal kronikář " tam, kde dnes chybí vůle k jednání, tam se zítra budou počítati škody ".   

Skupina nájemných dělnic při kopání příkopů kolem silnice Chroustov - Stáj
Skupina nájemných dělnic při kopání příkopů kolem silnice Chroustov - Stáj