Meliorace pozemků

26.08.2020


Bohdalovská kotlina a Arnolecké hory ležících kolem ní jsou místem velkého bohatství vodních pramenů. Ty napájejí množství rybníků a rybníčků. Kolem roku 1920 je jich v bohdalovském regionu a na pavlovské straně uváděno na 130. Na druhé straně však nízká spodní voda podmáčela pole, stěžovala obdělávání půdy a snižovala úrodu. Za vlhké a podmáčené pozemky bylo v roce 1924 označeno 96 ha polí a luk. Bylo ustaveno meliorační družstvo a zažádáno o státní subvenci. Ta činila 60 % nákladů z rozpočtu 370 000 Kč. Na zbylých 40% si vzalo družstvo půjčku u Raifaisenky. Práci začala odborná firma na jaře 1927 se 120 dělníky. Část jich přišla s firmou, další byli najímáni v Bohdalově a okolních obcích. Velcí hospodáři měli však strach o úrodu a tak byly práce přes léto přerušeny. Byla to velká chyba. Dělníci se rozešli a díky krátkým podzimním dnům a brzkým mrazům musely být práce odloženy a tak byl zisk z úrody ztracen v úrocích z půjčky a v prodloužení prací o další rok. Smysl prací se však zúročil již při následných jarních deštích.