Počátky a rozvoj kulturního života

26.08.2020


Při hasičském sboru, založeném na popud továrníka Heimricha v roce 1874, byla v obci ustavena v roce 1904 první veřejná lidová knihovna. Iniciátorem byl mladý učitel a vlastenec Joža Khun. Při založení byla uspořádána peněžní sbírka a zakoupen první fond 60 knih. Další knihy věnovali členové učitelského sboru. Další prostředky byly získávány při produkcích hudebního kroužku zabývajícího se koncerty a hudebními večírky. Tvořili jej místní učitelé a členové správy rudoleckého zámku. Na začátku roku 1906 pak založili představitelé místního kulturního života Odbor národní jednoty s cílem organizovat ochotnické divadlo, přednášky, výlety a další kulturu v obci. Po schválení stanov CK úřadem zřídil si Odbor v roce 1910 divadelní jeviště, včetně sady malovaných kulis. Práci provedl František Večeřa, malíř pokojů z Nového Veselí. Již v tomto roce pak byly nacvičeny a sehrány tři divadelní kusy. Tatínkovy buchty, Růžová poupata a Směry života. V následujícím roce pak Vojnarka a Podzimní svítání a v roce 1912 Anděl strážný. V posledním předválečném roce to byly kusy Furiant a veselohra Na letním bytě. Po několikaleté přestávce způsobené válečnou vřavou se divadelní múza do obce vrátila s ještě větší intenzitou. Divadla a přednášková činnost se konaly pravidelně k významným výročím. Tím byly především výročí narození prvního prezidenta T. G. Masaryka, svátek Mistra J. Husa či oslavy spojené s výročím spisovatele Palackého. Mezi oběma válkami tak byly sehrány doslova desítky divadelních her a ochotnické divadlo se v Bohdalově uchytilo pevnými kořeny. Ty pak trvají s úspěchem a nadšením až do dnešních časů.

Další informace: https://www.bohdalov.cz/pro-obcany/ochotnicke-divadlo