Návrat legionářů

10.10.2020

Jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků, tedy českoslovenští legionáři, byly rozmístěny po celé délce takzvané transsibiřské magistrály a postupně se přemísťovaly do Vladivostoku, odkud cestovaly domů, do Československa.

Legionáři putovali parníky do přístavů v Itálii nebo Německu. Cesta přes Ameriku trvala asi měsíc.

Legionáři z východu Ruska se začali naloďovat počátkem roku 1919, poslední transport vyplul v prosinci 1920 Celkem z Vladivostoku vyplulo postupně 21 transportních lodí.

Bohdalovští legionáři se vraceli ke svým rodinám průběžně po celou dobu transportů