Další z rodu Prombergerů

24.11.2022


Před rokem jsem do Kapitol uvedl jméno Antonína Prombergera, narozeného 1. 3. 1862. Po vystudování učitelského ústavu nastoupil celoživotní dráhu učitele. Zemřel a byl pohřben v Brně. Byl autorem několika zajímavých povídek a knih.

Při pátrání po osudech Bohdalovských legionářů jsem narazil na další zajímavou osobnost z tohoto rodu.

Leopold Prommberger, se narodil 17. listopadu 1887 do rodiny Eduarda Prombergera a jeho ženy Františky, rozené Sedláčkové ze Zahradiště. Společný dědeček Antonína a Leopolda se jmenoval Antonín, babička Anna byla rozená Rymešová ze Zahradiště. Zatímco otec Eduard Byl kupcem, jeho bratr Karel byl hostinským, řezníkem a povozníkem.    Je zajímavé, že jejich synové a bratranci si zvolili stejnou životní dráhu a oba také opustili svoji rodnou obec.

Leopold odchází po ukončení studia na místo učitele do Tvrdonic u Břeclavi - součást regionu Podluží. V roce 1914, už jako ženatý - manželka Žofie, dostává mobilizační rozkaz a v Kroměříži rukuje k 81. Pěšímu pluku. Účastní se bojů na ruské frontě a 7. září je u Tarnopolu zajat.                                                                                                                                                  16. července 1917 se dobrovolně hlásí do služby v Československých legiích. Byl zařazen jako střelec - pěšák do 8.stř.pl. (Čs. legie v Rusku) . Vzhledem ke svému vzdělání byl později převelen do finanční správy legií, kde postupně získal hodnost poručíka.

Prodělal celou cestu Ruskem do přístavu Vladivostok, odkud se vrátil po moři 16. listopadu 1920 do vlasti.                       4. 7. 1921 byl demobilizován. Dochovala se jeho legionářská fotografie a dokumenty o jeho účasti v legiích.