O mužích kteří nemají své hroby

31.10.2021

Osudné výstřely, které v létě roku 1914 usmrtily rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, se staly záminkou k rozpoutání 1. světové války. 25. července 1914 byla vyhlášena v Rakousku-Uhersku částečná, 31. července 1914 všeobecná mobilizace. Pozdě do noci očekával Bohdalov příchod komisaře s vyhláškou. Dočkal se o jedné hodině po půlnoci, tedy 1. srpna 1914. Povoláni byli do zbraně 38 letí a mladší. Ke svým útvarům měli nastoupit do 24 hodin. "Bylo to smutné loučení, neboť většina z nich zanechávala v slzách doma ženy a děti. Jedinou, třeba slabou útěchou bylo, že to za stávajících válečných vymožeností nemůže trvati dlouho. Což kdyby byli všichni tušili, že to potrvá 4 roky a narukují muži od 18 do 50 let". Tolik zaznamenal kronikář z pohnuté atmosféry doby i s nadhledem a znalosti věcí, kterých byl svědkem a zaznamenal je v době pozdější. Mobilizováno bylo 188 bohdalovských mužů, 23 z nich v průběhu války padlo, 9 bojovalo v legiích. Jména i stručné osudy mobilizovaných jsou pečlivě zaznamenány v místní kronice.

Když projíždíte vesnicemi a městečky nejenom v Čechách, ale i v Rakousku, Německu i dalších zemích střední Evropy, nacházíte vždy, takřka bez výjimek uprostřed jejich návsí či hřbitovů pomníky se jmény padlých v první světové válce. Není to oslava jejich hrdinství. Ale šlo o syny a muže z těchto míst, mající své hroby daleko od domova, velmi často na neznámých místech. Svým jménem na pomníku se alespoň symbolicky vrátili do svého rodiště, mezi své blízké a jejich rodiny na ně mohly vzpomenout.

Je těžké pochopit, co bránilo občanům Bohdalova v této připomínce a tak to činím alespoň touto formou.

Budiž Vám v té cizině i 100 let po vaší smrti země lehká.

Seznam padlých občanů Bohdalova

číslo popisné, jméno, přídomek

103 Řepa Josef Řepík ,                                                                                                                                                                                              7 Řepa František Bubeník,                                                                                                                                                                                  92 Krejčí František Mucin,                                                                                                                                                                                  10 Řepa František syn Markyty                                                                                                                                                                        97 Šlemín Eman                                                                                                                                                                                                    20 Doležal Leopold Lososů                                                                                                                                                                                  25 Marek František Mokrýho                                                                                                                                                                             37 Lejsek František                                                                                                                                                                                              37 Lejsek Ferdinad                                                                                                                                                                                              110 Sedláček Jan                                                                                                                                                                                                    101 Veselý Ferdinad Tomášek                                                                                                                                                                            77 Sobotka Ladislav Jirků                                                                                                                                                                                  85 Pometlo Ludvík Pekař                                                                                                                                                                                    33 Pospíšil Roman                                                                                                                                                                                                48 Bradáč Alois                                                                                                                                                                                                     48 Doležal Julius                                                                                                                                                                                                     67 Zmeškal Františk Trbusů                                                                                                                                                                                 111 Mokrý Josef Sedlářů                                                                                                                                                                                     34 Drejček Jan                                                                                                                                                                                                      71 Straka Emanuel                                                                                                                                                                                                 49 Hladký Josef                                                                                                                                                                                                  103 Pejchal Alois                                                                                                                                                                                                      12 Doležal František                                                                                                                                                                                             82 Pejchal Filip

( Převzato z obecní kroniky. Zapsal řídící učitel Petr Maděra v roce 1927)