O vrchu Babě a Dědkově hoře

02.11.2021

Z Bohdalova na dohled můžete vidět kopec nazývaný od nepaměti Babou. Leží v sousedství vesnice Chroustov. Od nás tam dojdete tak za tři čtvrtě hodiny. Z vrchu Baby pak uvidíte směrem na jihovýchod další významný vrchol. Tvoří ho Dědkova hora. Z Chroustova k ní dojdete za další hodinu přes Kyjov a Milíkov. Stranou pak zůstane větší vesnice Netín.

V Bohdalově žila v dávných dobách chudá rodina. Jediným jejím bohatstvím byla krásná a hodná dcera. Když už dorostla dívčích roků, vydala jednoho dne, se svými družkami na pouť do Netínského kostela. Tam při Mši svaté spatřila statného mládence, který na ní mohl oči nechat. Oba mladí lidé k sobě zahořeli upřímnou láskou. Celé odpoledne spolu prochodili kolem kostela a před oltářem si slíbili, že nikdy nebudou patřit nikomu jinému. Život však není nikdy tak jednoduchý, jak si ho mladí zamilovaní lidé představují. Mládenec pocházel z velmi bohatého rodu a jeho rodiče s ním měli jiné plány. Rozhodně byli proti tomu, aby si na největší statek v kraji přivedl chudé děvče. Stejně tak se zatvrdila rodina mladé dívky. Když jim nejsi dost dobrá, tak si vezmeš jiného.

Mladí milenci, kteří si slíbili věrnost před Pánem bohem v kostele, nemohli daný slib porušit. Ještě jednou naposledy se potkali v rozkvetlé stráni mezi oběma vrchy a znovu si potvrdili vzájemnou věrnost. Nechtěli však porušit vůli rodičů a tak přistoupili na to, že když nemohou mít jeden druhého, nebudou patřit ani jinému. A skutečně, oba dva zůstali až do své smrti svobodní. Přesto se spolu pravidelně stále vídali. Vždy ve výroční den svého seznámení a slibu věrnosti se každý z nich vydal na svůj kopec. Někdy, za jasného počasí se mezi stromy v dálce spatřili. Tyhle chvíle vzpomínek a touhy však patřili jenom jim. Jak ubíhaly roky, stával se jejich příběh známý po celém okolí. Mnozí nad ním kroutili v údivu hlavou. Další pak žasli nad sílou lásky a věrnosti. A když se oběma věrným milencům přiblížilo stáří a jejich tváře pokryly vrásky, dostaly kopce na, které po dlouhé roky tak vytrvale putovali, jména Bába a Dědek.